Lototurkiye

On Numara REPEATING ® (Topların Tekrarlama Aralıkları Tablosu)


On Numara TOPLARIN TEKRARLAMA ARALIGI (ÇEKİLİŞ ATLAMA SAYISI)

123456789101112131415161718192021222324252627282930>30
T

O

P

L

A

R
16952111
212312213
34211234
47642211
57562111
6585321
785131121
85225221
912111311
10752221
1115451111
122241111111
13252111
146142221
156314421
161333131
17342311
183342131
1965411111
206244211
21411311111
22232631
2343312311
24455121
2556314111
2644332111
278453111
2844241121
291036211
303323211
315532121
328423112
332313122
349233211
351026113
367214211
379721311
386524111
39312211111
4043212112
412314231
425521131
43524331
44553111111
4551521111
46874222
478513121
484861211
4931321111
505331211
51747231
529932311
53115311111
54261212
55677121
56311221111
57135312111
5841121211
5923232121
609723121
612211111121
62775211
63211311111
64532211111
6546511111
663221111
6746312112
6844222221
6991412311
7043222111
711054322
72111311
73106122111
742643111
75464422
761512211
775943111
7834322111
79931131111
8010521211Seçtiğiniz oyundaki topların çıkış ritmini bu tabloda inceleyebilirsiniz.

"Repeating Genel Tablo" da bulunan her satır ilgili oyundaki topun hangi haftalar aralığında kaç defa tekrarladığını size göstermektedir.

Örneğin : Sayısal Lotoda 1 nolu topa bastığınızda karşınıza gelen grafiği yorumlamak gerekirse; soldaki ilk kolon 1 nolu topun değerlerini belirtir. Bu satırdaki dikey 18 nolu kolona baktığınızda 2 değerini görüyorsanız bu size 1 nolu topun 18 haftada bir tekrarını daha önceki çekilişlerde 2 defa gerçekleştirdiğini belirtmektedir.

İlgili alanlardaki sarı ile belirlenmiş kutucuklar , ilgili topun ilk gerçekleşecek olan çekilişte çıkması durumundaki tekrar haftasını göstermektedir.ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.