Lototurkiye

Süper Loto REPEATING ® (Topların Tekrarlama Aralıkları Tablosu)


Süper Loto TOPLARIN TEKRARLAMA ARALIGI (ÇEKİLİŞ ATLAMA SAYISI)

123456789101112131415161718192021222324252627282930>30
T

O

P

L

A

R
14241131111112
2111212112
33122115111211
42112121112
524341321121111
62111111212112
754423111111121
83231121111112
93542134121111
102152222431211
114121111121111111
121221212111111
13122211211111
143432111111211
154111211211112
164131211231121111
17222321113
18331111113111
1911211212111111
205351121131211111
212334211211111
223221112311111111
231231231111131
2453234211111111
25211122221112
26431421131121
27444211111111112
2823213112212111
29511123111121112
303111112111211
31212414122111
3222211421211111
331411111121111
3412112111
35541211211111111
36441324121111211
37534222342211111
3851112222121111
3921222411111211
40244421112111
41312121112211111
424223121221211
4341121122121111
442424113131111111
45322121212111
462142122112111
4743112311311121
48133213522111111
493322111123111
502212112222112
513122113112111
5232121211112111
53223213122111111
5412212211111111
5512312221111111
56212331311211
57221122111
581345152221111
59541121211221211
6041231121111121Seçtiğiniz oyundaki topların çıkış ritmini bu tabloda inceleyebilirsiniz.

"Repeating Genel Tablo" da bulunan her satır ilgili oyundaki topun hangi haftalar aralığında kaç defa tekrarladığını size göstermektedir.

Örneğin : Sayısal Lotoda 1 nolu topa bastığınızda karşınıza gelen grafiği yorumlamak gerekirse; soldaki ilk kolon 1 nolu topun değerlerini belirtir. Bu satırdaki dikey 18 nolu kolona baktığınızda 2 değerini görüyorsanız bu size 1 nolu topun 18 haftada bir tekrarını daha önceki çekilişlerde 2 defa gerçekleştirdiğini belirtmektedir.

İlgili alanlardaki sarı ile belirlenmiş kutucuklar , ilgili topun ilk gerçekleşecek olan çekilişte çıkması durumundaki tekrar haftasını göstermektedir.ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.