Lototurkiye

Çılgın Sayısal Loto REPEATING ® (Topların Tekrarlama Aralıkları Tablosu)


Çılgın Sayısal Loto TOPLARIN TEKRARLAMA ARALIGI (ÇEKİLİŞ ATLAMA SAYISI)

123456789101112131415161718192021222324252627282930>30
T

O

P

L

A

R
11131221111112
211111111
32121121111
42121112
5111211112111111
6111111111111
7211111112
831212111121
9111112
10112
1131213111111
12111211211111
1321221111111
14211111121
1523111111111
1612111112
17121112
1811311111112
191123111111
20112111111
21211132111111
2231122111111
233212121111
2412121112
25112112
261111112
27221221112
28112111
29111212111
30211111111
3111211111
3221121211112
331121111112
34111112
35211112
361111
3711111112
381211111
391241112
4012111
41122111112
4231111212
4311111212121
442213111111111
452111113111
4611131111111
4711141112
48111111111111
49111111112
5012111112
51111112
5215114111212
53121212
5411111112
55121111112
561111113111
571111112
58111111111111
5911211112111
60111222111
6111211111111
62123222211
6321211112
6411121112
65111211111
661223111
67222111111
68111113
691121211111
701121111111
7113111122111
721131111111111
732412112111
74112221211111
75111121111
761111112
771112112111
7811211121
791121211
801111111212
81121111
82222211112
83131212111111
84211111121
851221111111
8621113
87224112111112
883111123
8911311111211111
90211211111121Seçtiğiniz oyundaki topların çıkış ritmini bu tabloda inceleyebilirsiniz.

"Repeating Genel Tablo" da bulunan her satır ilgili oyundaki topun hangi haftalar aralığında kaç defa tekrarladığını size göstermektedir.

Örneğin : Sayısal Lotoda 1 nolu topa bastığınızda karşınıza gelen grafiği yorumlamak gerekirse; soldaki ilk kolon 1 nolu topun değerlerini belirtir. Bu satırdaki dikey 18 nolu kolona baktığınızda 2 değerini görüyorsanız bu size 1 nolu topun 18 haftada bir tekrarını daha önceki çekilişlerde 2 defa gerçekleştirdiğini belirtmektedir.

İlgili alanlardaki sarı ile belirlenmiş kutucuklar , ilgili topun ilk gerçekleşecek olan çekilişte çıkması durumundaki tekrar haftasını göstermektedir.ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.