Lototurkiye

Çılgın Sayısal Loto REPEATING ® (Topların Tekrarlama Aralıkları Tablosu)


Çılgın Sayısal Loto TOPLARIN TEKRARLAMA ARALIGI (ÇEKİLİŞ ATLAMA SAYISI)

123456789101112131415161718192021222324252627282930>30
T

O

P

L

A

R
111312221111111221
211111111112
3222111121212
42121114
51322111121112211
6311221111112111
731111112114
8311212111112112
91211211113
101114
113121311121112
12211212112111221
13222212111112111
14221111112112
152331211212111
161121111113
1712212112
18316132111212
19112231111112
20112111113
21211132111112
22322321112112
2313333131211111
241212211112
251221122121112
262111111113
27221221111113
2811113112
29112121121111
3021111111112
3111112212113
32221311211121112
331222111111112
34111112112
3514111114
36112111111112
371112112111112
3811131111112
391224211113
40211411112
4121221111111113
4241111111121112
431311111211211311
442323131111112111
4523111111311122
46111311111112
47214141311112
48111211111111112
49212111214
50122111113
51111111113
52151141212213
5311212112223
541111111213
551322111113
564112131111131111
57121111211113
5811111111112111
591112111121131111
6021111222211111
61212122111111111111
621332223122
63312211111113
64212222111123
651211121111111
6611231311112
6732221221112
68321331113
69123142111111
702121111111112
7135313122112111
7221331211111212
7324122111131112
741132211211114
7512111211211112
7622111113
77311131121112
7811111221111131
79111221111213
801112311111213
811111211112
822222111113
831312131121112
842211112112121
8512211111112
86124122113
87224112113213
88522212112131
89114121111112111211
902111211111222Seçtiğiniz oyundaki topların çıkış ritmini bu tabloda inceleyebilirsiniz.

"Repeating Genel Tablo" da bulunan her satır ilgili oyundaki topun hangi haftalar aralığında kaç defa tekrarladığını size göstermektedir.

Örneğin : Sayısal Lotoda 1 nolu topa bastığınızda karşınıza gelen grafiği yorumlamak gerekirse; soldaki ilk kolon 1 nolu topun değerlerini belirtir. Bu satırdaki dikey 18 nolu kolona baktığınızda 2 değerini görüyorsanız bu size 1 nolu topun 18 haftada bir tekrarını daha önceki çekilişlerde 2 defa gerçekleştirdiğini belirtmektedir.

İlgili alanlardaki sarı ile belirlenmiş kutucuklar , ilgili topun ilk gerçekleşecek olan çekilişte çıkması durumundaki tekrar haftasını göstermektedir.ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.