Lototurkiye

On Numara OYUNU İÇİN SPOT 03 TAHMİN SİSTEMİNDEN SEÇİLEN 100 KOLON

Tahmin NoSistem AdıOyun AdıTahmin HaftasıTahmin TarihiTahmin Topları
D 14366SPOT 03On Numara80218.12.20178121718234048506574
D 14367SPOT 03On Numara80218.12.20178101523374048505274
D 14368SPOT 03On Numara80218.12.201747812233440526574
D 14369SPOT 03On Numara80218.12.20178101315263450515265
D 14370SPOT 03On Numara80218.12.20178121317183440485274
D 14371SPOT 03On Numara80218.12.2017471018374851526574
D 14372SPOT 03On Numara80218.12.201747810121834405274
D 14373SPOT 03On Numara80218.12.2017481215174050526574
D 14374SPOT 03On Numara80218.12.20174101217234050516574
D 14375SPOT 03On Numara80218.12.20178121317344048515274
D 14376SPOT 03On Numara80218.12.2017481317232634515274
D 14377SPOT 03On Numara80218.12.20178232634404850526574
D 14378SPOT 03On Numara80218.12.2017471012182334374050
D 14379SPOT 03On Numara80218.12.20177101315172634375274
D 14380SPOT 03On Numara80218.12.201747812233440485165
D 14381SPOT 03On Numara80218.12.20174121317232650515274
D 14382SPOT 03On Numara80218.12.2017481517232634375074
D 14383SPOT 03On Numara80218.12.2017781017263437505174
D 14384SPOT 03On Numara80218.12.2017781315183748505265
D 14385SPOT 03On Numara80218.12.2017781017232634485174
D 14386SPOT 03On Numara80218.12.201712171834374048516574
D 14387SPOT 03On Numara80218.12.20174233437404850526574
D 14388SPOT 03On Numara80218.12.20178101213173448505165
D 14389SPOT 03On Numara80218.12.2017481012151734485065
D 14390SPOT 03On Numara80218.12.2017781518232640485051
D 14391SPOT 03On Numara80218.12.2017481012183437485165
D 14392SPOT 03On Numara80218.12.2017481315172640505152
D 14393SPOT 03On Numara80218.12.2017471015344850516574
D 14394SPOT 03On Numara80218.12.201712131523263740485274
D 14395SPOT 03On Numara80218.12.20177101315182326374052
D 14396SPOT 03On Numara80218.12.2017471013152326486574
D 14397SPOT 03On Numara80218.12.2017481012154048505265
D 14398SPOT 03On Numara80218.12.20178101213343750516574
D 14399SPOT 03On Numara80218.12.20178121523343748506574
D 14400SPOT 03On Numara80218.12.201710121726343740505152
D 14401SPOT 03On Numara80218.12.2017481217233740505152
D 14402SPOT 03On Numara80218.12.2017471012151718374074
D 14403SPOT 03On Numara80218.12.20174101718263437406574
D 14404SPOT 03On Numara80218.12.2017481012151740505265
D 14405SPOT 03On Numara80218.12.2017481012153440505265
D 14406SPOT 03On Numara80218.12.2017481217344048506574
D 14407SPOT 03On Numara80218.12.20177131526343748515274
D 14408SPOT 03On Numara80218.12.20177121734374048505174
D 14409SPOT 03On Numara80218.12.2017481012151718233750
D 14410SPOT 03On Numara80218.12.20177121718263740485152
D 14411SPOT 03On Numara80218.12.2017471012131723406574
D 14412SPOT 03On Numara80218.12.201747812344850515274
D 14413SPOT 03On Numara80218.12.201710131718344048505265
D 14414SPOT 03On Numara80218.12.2017481217404850526574
D 14415SPOT 03On Numara80218.12.2017781315234048516574
D 14416SPOT 03On Numara80218.12.2017781217233440485174
D 14417SPOT 03On Numara80218.12.20174101734404850526574
D 14418SPOT 03On Numara80218.12.2017481034404850526574
D 14419SPOT 03On Numara80218.12.2017481017344048505265
D 14420SPOT 03On Numara80218.12.2017481517343748505274
D 14421SPOT 03On Numara80218.12.2017781318232634374050
D 14422SPOT 03On Numara80218.12.201747810151726344874
D 14423SPOT 03On Numara80218.12.201710131517344050516574
D 14424SPOT 03On Numara80218.12.201747812174850515274
D 14425SPOT 03On Numara80218.12.20178101518234048515274
D 14426SPOT 03On Numara80218.12.2017471015172648505265
D 14427SPOT 03On Numara80218.12.2017481517182326374051
D 14428SPOT 03On Numara80218.12.20174101215172640485274
D 14429SPOT 03On Numara80218.12.20174101226343748505152
D 14430SPOT 03On Numara80218.12.2017471013151823515265
D 14431SPOT 03On Numara80218.12.201747810131718505174
D 14432SPOT 03On Numara80218.12.2017471013263437404851
D 14433SPOT 03On Numara80218.12.2017481013344048515265
D 14434SPOT 03On Numara80218.12.20177131523344850526574
D 14435SPOT 03On Numara80218.12.2017471018232640485174
D 14436SPOT 03On Numara80218.12.20178152326344850516574
D 14437SPOT 03On Numara80218.12.201747810121718232652
D 14438SPOT 03On Numara80218.12.20178131517263437485065
D 14439SPOT 03On Numara80218.12.2017481012182650515265
D 14440SPOT 03On Numara80218.12.2017471526374050516574
D 14441SPOT 03On Numara80218.12.2017781012172634375051
D 14442SPOT 03On Numara80218.12.2017781013152334405051
D 14443SPOT 03On Numara80218.12.201712131518263440486574
D 14444SPOT 03On Numara80218.12.20178101323344048515265
D 14445SPOT 03On Numara80218.12.20178131517183740485174
D 14446SPOT 03On Numara80218.12.2017781013151723263751
D 14447SPOT 03On Numara80218.12.20178121315172634374850
D 14448SPOT 03On Numara80218.12.201747810152326343752
D 14449SPOT 03On Numara80218.12.201717182634374850515265
D 14450SPOT 03On Numara80218.12.2017481526343740526574
D 14451SPOT 03On Numara80218.12.20178131517232648506574
D 14452SPOT 03On Numara80218.12.2017481217263440485052
D 14453SPOT 03On Numara80218.12.2017471726374050526574
D 14454SPOT 03On Numara80218.12.2017471012132337404851
D 14455SPOT 03On Numara80218.12.201747812131723343740
D 14456SPOT 03On Numara80218.12.2017471013151723505152
D 14457SPOT 03On Numara80218.12.2017471013182326374874
D 14458SPOT 03On Numara80218.12.2017471013151734405174
D 14459SPOT 03On Numara80218.12.20178101323344048526574
D 14460SPOT 03On Numara80218.12.20177101318344048515274
D 14461SPOT 03On Numara80218.12.2017481213151823265074
D 14462SPOT 03On Numara80218.12.2017471315182340505165
D 14463SPOT 03On Numara80218.12.20178121518263440486574
D 14464SPOT 03On Numara80218.12.2017781315182637485065
D 14465SPOT 03On Numara80218.12.20178101315171826344065
Önemli Not: Bu sistem için oluşturulmuş olan tahmin kolonları sistemin önümüzdeki hafta için yaptığı tüm tahminler içinden rasgele olarak seçilmiş olan bir kısım tahminleri göstermektedir. Gösterilen tahminlerin dışında bir çok tahmin kolonuda bulunmaktadır. Bu tahminlerin dağınık seçilmesinin amacı, her kullanıcımıza aynı sistemin farklı tahminlerinin gösterilerek iki veya daha fazla kişinin aynı kolonları oynama şanslarını azaltmak için yapılmaktadır.


ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.