Lototurkiye

On Numara OYUNU İÇİN DELTA 02 TAHMİN SİSTEMİNDEN SEÇİLEN 200 KOLON

Tahmin NoSistem AdıOyun AdıTahmin HaftasıTahmin TarihiTahmin Topları
B 20709DELTA 02On Numara63903.11.20148151620294347515876
B 20710DELTA 02On Numara63903.11.20148111516204347495876
B 20711DELTA 02On Numara63903.11.2014681620294758657576
B 20712DELTA 02On Numara63903.11.201411162028515253586579
B 20713DELTA 02On Numara63903.11.20148162028434953586579
B 20714DELTA 02On Numara63903.11.20148111543495152556575
B 20715DELTA 02On Numara63903.11.20146202829434951586575
B 20716DELTA 02On Numara63903.11.201411151620294349535558
B 20717DELTA 02On Numara63903.11.20148111516282947527679
B 20718DELTA 02On Numara63903.11.20148152028294347515375
B 20719DELTA 02On Numara63903.11.2014681529435355657679
B 20720DELTA 02On Numara63903.11.20148151620294955587579
B 20721DELTA 02On Numara63903.11.20148152043525558657576
B 20722DELTA 02On Numara63903.11.20148204351525358757679
B 20723DELTA 02On Numara63903.11.2014681628294951535558
B 20724DELTA 02On Numara63903.11.2014681115202852537576
B 20725DELTA 02On Numara63903.11.20146112029495152657576
B 20726DELTA 02On Numara63903.11.2014681629495253555879
B 20727DELTA 02On Numara63903.11.20148284349525558657579
B 20728DELTA 02On Numara63903.11.201415162028294351537579
B 20729DELTA 02On Numara63903.11.2014681115164347556575
B 20730DELTA 02On Numara63903.11.2014681520294352557576
B 20731DELTA 02On Numara63903.11.20148112829475158757679
B 20732DELTA 02On Numara63903.11.201415162843495158657579
B 20733DELTA 02On Numara63903.11.20146112829434951537579
B 20734DELTA 02On Numara63903.11.20148112029434751535865
B 20735DELTA 02On Numara63903.11.2014681115202829495276
B 20736DELTA 02On Numara63903.11.20148111620434752555865
B 20737DELTA 02On Numara63903.11.201411152028294749557679
B 20738DELTA 02On Numara63903.11.20146112029495265757679
B 20739DELTA 02On Numara63903.11.2014681516282952535575
B 20740DELTA 02On Numara63903.11.2014681529434752657679
B 20741DELTA 02On Numara63903.11.201415202943495152757679
B 20742DELTA 02On Numara63903.11.201411152028294351535879
B 20743DELTA 02On Numara63903.11.201411151620474953555879
B 20744DELTA 02On Numara63903.11.20146284749515365757679
B 20745DELTA 02On Numara63903.11.20148152947495253757679
B 20746DELTA 02On Numara63903.11.20146152029474953657576
B 20747DELTA 02On Numara63903.11.2014681529495253657679
B 20748DELTA 02On Numara63903.11.20146111520295153555865
B 20749DELTA 02On Numara63903.11.20146151620284351557576
B 20750DELTA 02On Numara63903.11.20148151620295165757679
B 20751DELTA 02On Numara63903.11.2014681529475355657579
B 20752DELTA 02On Numara63903.11.20148162847535558657576
B 20753DELTA 02On Numara63903.11.201416204347495152536575
B 20754DELTA 02On Numara63903.11.20148202943495253557576
B 20755DELTA 02On Numara63903.11.2014682943495253556575
B 20756DELTA 02On Numara63903.11.201411152829434951586575
B 20757DELTA 02On Numara63903.11.20148111628515558757679
B 20758DELTA 02On Numara63903.11.20146162947495152555865
B 20759DELTA 02On Numara63903.11.2014681120285258657576
B 20760DELTA 02On Numara63903.11.201415162851525558657576
B 20761DELTA 02On Numara63903.11.2014681120475355587576
B 20762DELTA 02On Numara63903.11.2014681116294749527679
B 20763DELTA 02On Numara63903.11.201411152943475152537576
B 20764DELTA 02On Numara63903.11.20146111647525358657579
B 20765DELTA 02On Numara63903.11.20148295253555865757679
B 20766DELTA 02On Numara63903.11.20146202829474952555875
B 20767DELTA 02On Numara63903.11.2014682028294951526579
B 20768DELTA 02On Numara63903.11.20146111520495253557579
B 20769DELTA 02On Numara63903.11.20148111520475355757679
B 20770DELTA 02On Numara63903.11.20148202943474952556579
B 20771DELTA 02On Numara63903.11.20146202943475355757679
B 20772DELTA 02On Numara63903.11.20148111516202843525576
B 20773DELTA 02On Numara63903.11.201415162947495258757679
B 20774DELTA 02On Numara63903.11.2014681629434753586575
B 20775DELTA 02On Numara63903.11.20146151628495253586575
B 20776DELTA 02On Numara63903.11.20146112049515255586579
B 20777DELTA 02On Numara63903.11.2014682829434749515579
B 20778DELTA 02On Numara63903.11.2014682029474953657576
B 20779DELTA 02On Numara63903.11.2014682029475255757679
B 20780DELTA 02On Numara63903.11.20146112043495155586575
B 20781DELTA 02On Numara63903.11.201415202847495158657579
B 20782DELTA 02On Numara63903.11.2014681116495152535879
B 20783DELTA 02On Numara63903.11.2014682043474951555865
B 20784DELTA 02On Numara63903.11.20148111629435253587579
B 20785DELTA 02On Numara63903.11.201415202829474952535876
B 20786DELTA 02On Numara63903.11.20148151628434952536576
B 20787DELTA 02On Numara63903.11.201411202843475253555865
B 20788DELTA 02On Numara63903.11.20148151620284349527579
B 20789DELTA 02On Numara63903.11.201411294347495152657579
B 20790DELTA 02On Numara63903.11.20146151620284349535875
B 20791DELTA 02On Numara63903.11.20148282947515253586579
B 20792DELTA 02On Numara63903.11.20146111516284951525355
B 20793DELTA 02On Numara63903.11.2014684349515255657579
B 20794DELTA 02On Numara63903.11.201415162843495152557576
B 20795DELTA 02On Numara63903.11.20146111516202829435255
B 20796DELTA 02On Numara63903.11.20146162047495152535879
B 20797DELTA 02On Numara63903.11.2014681116284349535865
B 20798DELTA 02On Numara63903.11.20146162049515255586575
B 20799DELTA 02On Numara63903.11.201411202829434951555879
B 20800DELTA 02On Numara63903.11.201411282947515255586579
B 20801DELTA 02On Numara63903.11.20148111628295155586579
B 20802DELTA 02On Numara63903.11.20146112943515255587576
B 20803DELTA 02On Numara63903.11.201411162843474951525876
B 20804DELTA 02On Numara63903.11.20146111547515865757679
B 20805DELTA 02On Numara63903.11.20148162943475153555876
B 20806DELTA 02On Numara63903.11.201411152028495253555879
B 20807DELTA 02On Numara63903.11.20146151628295558757679
B 20808DELTA 02On Numara63903.11.20146162029434755586579
B 20809DELTA 02On Numara63903.11.201415202849515258657679
B 20810DELTA 02On Numara63903.11.20146202843475253587679
B 20811DELTA 02On Numara63903.11.201411152028294749515358
B 20812DELTA 02On Numara63903.11.2014682028294951555876
B 20813DELTA 02On Numara63903.11.20148111516285255586579
B 20814DELTA 02On Numara63903.11.20148202829475253586576
B 20815DELTA 02On Numara63903.11.20148152043474953587579
B 20816DELTA 02On Numara63903.11.20148111516202851526576
B 20817DELTA 02On Numara63903.11.20146111520515365757679
B 20818DELTA 02On Numara63903.11.20146151620282951527579
B 20819DELTA 02On Numara63903.11.20146111528294351555875
B 20820DELTA 02On Numara63903.11.2014681543474955587679
B 20821DELTA 02On Numara63903.11.2014681516294349515255
B 20822DELTA 02On Numara63903.11.201415162029434751557579
B 20823DELTA 02On Numara63903.11.201415162043495153556576
B 20824DELTA 02On Numara63903.11.20148204749515253657576
B 20825DELTA 02On Numara63903.11.20146111643474951525365
B 20826DELTA 02On Numara63903.11.20146111516204751525575
B 20827DELTA 02On Numara63903.11.20146111520495158657579
B 20828DELTA 02On Numara63903.11.20148152028434951527679
B 20829DELTA 02On Numara63903.11.20148111516282949555879
B 20830DELTA 02On Numara63903.11.20148162028434758657579
B 20831DELTA 02On Numara63903.11.20146112047515253555879
B 20832DELTA 02On Numara63903.11.201411294347495255586576
B 20833DELTA 02On Numara63903.11.201415164749535558657579
B 20834DELTA 02On Numara63903.11.201415495153555865757679
B 20835DELTA 02On Numara63903.11.20146162847495258657679
B 20836DELTA 02On Numara63903.11.201411162043474951557576
B 20837DELTA 02On Numara63903.11.20148111647495153557576
B 20838DELTA 02On Numara63903.11.2014681516294952586576
B 20839DELTA 02On Numara63903.11.2014681115202843495876
B 20840DELTA 02On Numara63903.11.2014681647515255657679
B 20841DELTA 02On Numara63903.11.201411202829434751537576
B 20842DELTA 02On Numara63903.11.20148152043474951557579
B 20843DELTA 02On Numara63903.11.20148111628294347495279
B 20844DELTA 02On Numara63903.11.20148162843474951525355
B 20845DELTA 02On Numara63903.11.20146112943474955587679
B 20846DELTA 02On Numara63903.11.2014681116294955587679
B 20847DELTA 02On Numara63903.11.20146111516205558657679
B 20848DELTA 02On Numara63903.11.20148111528495155757679
B 20849DELTA 02On Numara63903.11.20146202943515355657679
B 20850DELTA 02On Numara63903.11.20146112829525365757679
B 20851DELTA 02On Numara63903.11.20146111529495253557579
B 20852DELTA 02On Numara63903.11.20148111516294751527579
B 20853DELTA 02On Numara63903.11.20148282947495253587679
B 20854DELTA 02On Numara63903.11.20148111528474951556576
B 20855DELTA 02On Numara63903.11.20146111516202829657679
B 20856DELTA 02On Numara63903.11.2014681115204951525365
B 20857DELTA 02On Numara63903.11.20148112829434753557579
B 20858DELTA 02On Numara63903.11.20146112029435253757679
B 20859DELTA 02On Numara63903.11.2014681529525558757679
B 20860DELTA 02On Numara63903.11.20146111543474951527579
B 20861DELTA 02On Numara63903.11.20148152043495152555879
B 20862DELTA 02On Numara63903.11.201411162847525565757679
B 20863DELTA 02On Numara63903.11.20146152843495153555876
B 20864DELTA 02On Numara63903.11.201415204347515253587679
B 20865DELTA 02On Numara63903.11.20146111528294355587679
B 20866DELTA 02On Numara63903.11.20148111629435355586575
B 20867DELTA 02On Numara63903.11.201411151628434955586576
B 20868DELTA 02On Numara63903.11.2014682943475865757679
B 20869DELTA 02On Numara63903.11.2014681516284751525575
B 20870DELTA 02On Numara63903.11.20148111516202829434975
B 20871DELTA 02On Numara63903.11.20148151620474952535875
B 20872DELTA 02On Numara63903.11.201411151628294749536575
B 20873DELTA 02On Numara63903.11.201411202829434753557679
B 20874DELTA 02On Numara63903.11.201411152849525355657679
B 20875DELTA 02On Numara63903.11.201411151620434749536579
B 20876DELTA 02On Numara63903.11.20148111516202849515876
B 20877DELTA 02On Numara63903.11.201411162829474951525865
B 20878DELTA 02On Numara63903.11.20148111516202829586579
B 20879DELTA 02On Numara63903.11.2014681115162851525865
B 20880DELTA 02On Numara63903.11.20146111516202829434755
B 20881DELTA 02On Numara63903.11.20148112847495255587579
B 20882DELTA 02On Numara63903.11.2014681115202947525875
B 20883DELTA 02On Numara63903.11.20148112843474951586576
B 20884DELTA 02On Numara63903.11.20148152843474953586575
B 20885DELTA 02On Numara63903.11.20146111520294955757679
B 20886DELTA 02On Numara63903.11.2014681115162043557579
B 20887DELTA 02On Numara63903.11.2014681115162052535575
B 20888DELTA 02On Numara63903.11.2014681116204352537576
B 20889DELTA 02On Numara63903.11.20146111620434752657576
B 20890DELTA 02On Numara63903.11.20146152028294749556579
B 20891DELTA 02On Numara63903.11.201415202843474958657579
B 20892DELTA 02On Numara63903.11.20148151620475865757679
B 20893DELTA 02On Numara63903.11.20146112028294749525565
B 20894DELTA 02On Numara63903.11.20146111628294355587576
B 20895DELTA 02On Numara63903.11.20146284349515358657579
B 20896DELTA 02On Numara63903.11.20148112029475155757679
B 20897DELTA 02On Numara63903.11.2014681115284749515375
B 20898DELTA 02On Numara63903.11.201411284751525565757679
B 20899DELTA 02On Numara63903.11.20148111620284352557679
B 20900DELTA 02On Numara63903.11.20146111520282947515255
B 20901DELTA 02On Numara63903.11.2014681520294347535875
B 20902DELTA 02On Numara63903.11.20148152829475565757679
B 20903DELTA 02On Numara63903.11.20146282943495253557679
B 20904DELTA 02On Numara63903.11.20148152029495253557579
B 20905DELTA 02On Numara63903.11.201411162829434952535879
B 20906DELTA 02On Numara63903.11.201415162943474952657679
B 20907DELTA 02On Numara63903.11.2014681516202952535575
B 20908DELTA 02On Numara63903.11.20148151620284353557579
Önemli Not: Bu sistem için oluşturulmuş olan tahmin kolonları sistemin önümüzdeki hafta için yaptığı tüm tahminler içinden rasgele olarak seçilmiş olan bir kısım tahminleri göstermektedir. Gösterilen tahminlerin dışında bir çok tahmin kolonuda bulunmaktadır. Bu tahminlerin dağınık seçilmesinin amacı, her kullanıcımıza aynı sistemin farklı tahminlerinin gösterilerek iki veya daha fazla kişinin aynı kolonları oynama şanslarını azaltmak için yapılmaktadır.


ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.