Lototurkiye

On Numara OYUNU İÇİN DELTA 02 TAHMİN SİSTEMİNDEN SEÇİLEN 200 KOLON

Tahmin NoSistem AdıOyun AdıTahmin HaftasıTahmin TarihiTahmin Topları
D 1095DELTA 02On Numara63322.09.20148111525272941606579
D 1096DELTA 02On Numara63322.09.20148151629374152636479
D 1097DELTA 02On Numara63322.09.20148111516374145475275
D 1098DELTA 02On Numara63322.09.20148111516273745606365
D 1099DELTA 02On Numara63322.09.201411152745526063646570
D 1100DELTA 02On Numara63322.09.201411151620296063647579
D 1101DELTA 02On Numara63322.09.201415162025293745476570
D 1102DELTA 02On Numara63322.09.20148253741476063657579
D 1103DELTA 02On Numara63322.09.20148112537415260646579
D 1104DELTA 02On Numara63322.09.20148111527374765707579
D 1105DELTA 02On Numara63322.09.201411162941454760637579
D 1106DELTA 02On Numara63322.09.201411202937414547606465
D 1107DELTA 02On Numara63322.09.20148111520252945657079
D 1108DELTA 02On Numara63322.09.201411152025274145636570
D 1109DELTA 02On Numara63322.09.20148162937454752606364
D 1110DELTA 02On Numara63322.09.20148162537414552646579
D 1111DELTA 02On Numara63322.09.20148202937454764707579
D 1112DELTA 02On Numara63322.09.20148162545606364707579
D 1113DELTA 02On Numara63322.09.20148112025374552606364
D 1114DELTA 02On Numara63322.09.201411152025414560636579
D 1115DELTA 02On Numara63322.09.20148152537414552646575
D 1116DELTA 02On Numara63322.09.201416202529454760637579
D 1117DELTA 02On Numara63322.09.201411152545475260647079
D 1118DELTA 02On Numara63322.09.201411152025274547707579
D 1119DELTA 02On Numara63322.09.201411272937414547657075
D 1120DELTA 02On Numara63322.09.201415202527293745476063
D 1121DELTA 02On Numara63322.09.20148111641454752637079
D 1122DELTA 02On Numara63322.09.20148162729374547636475
D 1123DELTA 02On Numara63322.09.20148112529374163647079
D 1124DELTA 02On Numara63322.09.201415252737414552657579
D 1125DELTA 02On Numara63322.09.201415162527293741456379
D 1126DELTA 02On Numara63322.09.20148111625274552606379
D 1127DELTA 02On Numara63322.09.201411202941456063646570
D 1128DELTA 02On Numara63322.09.201411152737455260646575
D 1129DELTA 02On Numara63322.09.20148162027606364657079
D 1130DELTA 02On Numara63322.09.201415272937454765707579
D 1131DELTA 02On Numara63322.09.20148111629374147527579
D 1132DELTA 02On Numara63322.09.201411151637454760657079
D 1133DELTA 02On Numara63322.09.201415253745475260636479
D 1134DELTA 02On Numara63322.09.20148202529374147657079
D 1135DELTA 02On Numara63322.09.201411151620254547606465
D 1136DELTA 02On Numara63322.09.201411152025272945476370
D 1137DELTA 02On Numara63322.09.20148162729374760647079
D 1138DELTA 02On Numara63322.09.20148111620293760637079
D 1139DELTA 02On Numara63322.09.20148152029374765707579
D 1140DELTA 02On Numara63322.09.201411162025273752636479
D 1141DELTA 02On Numara63322.09.201411151627414552607579
D 1142DELTA 02On Numara63322.09.201411252737454764657579
D 1143DELTA 02On Numara63322.09.20148111629454752646575
D 1144DELTA 02On Numara63322.09.20148151629415263657579
D 1145DELTA 02On Numara63322.09.201415162729476065707579
D 1146DELTA 02On Numara63322.09.201411162025274752607079
D 1147DELTA 02On Numara63322.09.20148112029414760636465
D 1148DELTA 02On Numara63322.09.201415162945476064657079
D 1149DELTA 02On Numara63322.09.20148111620253745475263
D 1150DELTA 02On Numara63322.09.201411151629374160647075
D 1151DELTA 02On Numara63322.09.201411151625293747647079
D 1152DELTA 02On Numara63322.09.201411152029416064657075
D 1153DELTA 02On Numara63322.09.20148151625294147526365
D 1154DELTA 02On Numara63322.09.20148111620273741526365
D 1155DELTA 02On Numara63322.09.20148111516202737415265
D 1156DELTA 02On Numara63322.09.20148162941475263647075
D 1157DELTA 02On Numara63322.09.20148151627293745637075
D 1158DELTA 02On Numara63322.09.201411152529415260636479
D 1159DELTA 02On Numara63322.09.201416274547526065707579
D 1160DELTA 02On Numara63322.09.20148252729414752606479
D 1161DELTA 02On Numara63322.09.201425272937476064657579
D 1162DELTA 02On Numara63322.09.20148152029374763647079
D 1163DELTA 02On Numara63322.09.20148152729375263707579
D 1164DELTA 02On Numara63322.09.201420252729375263647579
D 1165DELTA 02On Numara63322.09.20148162029374152636475
D 1166DELTA 02On Numara63322.09.201415162947606364657079
D 1167DELTA 02On Numara63322.09.201411152937414560636479
D 1168DELTA 02On Numara63322.09.20148111516252941527075
D 1169DELTA 02On Numara63322.09.20148112541475260657075
D 1170DELTA 02On Numara63322.09.20148111527294147646575
D 1171DELTA 02On Numara63322.09.20148111629374145657075
D 1172DELTA 02On Numara63322.09.20148111520252741526475
D 1173DELTA 02On Numara63322.09.201411273741454752606575
D 1174DELTA 02On Numara63322.09.201415202729374145476475
D 1175DELTA 02On Numara63322.09.20148272937475263657079
D 1176DELTA 02On Numara63322.09.201411152527296063707579
D 1177DELTA 02On Numara63322.09.201411162537455263647579
D 1178DELTA 02On Numara63322.09.20148112025272941476370
D 1179DELTA 02On Numara63322.09.20148152025293741475270
D 1180DELTA 02On Numara63322.09.201415162027293741636465
D 1181DELTA 02On Numara63322.09.201415202527455263646579
D 1182DELTA 02On Numara63322.09.201411152037415264657079
D 1183DELTA 02On Numara63322.09.201411151620252747637579
D 1184DELTA 02On Numara63322.09.201411252729414760657075
D 1185DELTA 02On Numara63322.09.201415162527294147646575
D 1186DELTA 02On Numara63322.09.20148111625374547526075
D 1187DELTA 02On Numara63322.09.201416252729374552646575
D 1188DELTA 02On Numara63322.09.201416252737414752646570
D 1189DELTA 02On Numara63322.09.201411162025274147526575
D 1190DELTA 02On Numara63322.09.201415162027414752636575
D 1191DELTA 02On Numara63322.09.201416202529375260646579
D 1192DELTA 02On Numara63322.09.201411162025455260636579
D 1193DELTA 02On Numara63322.09.201415162527294764707579
D 1194DELTA 02On Numara63322.09.20148111620414547647579
D 1195DELTA 02On Numara63322.09.201411151620253741636475
D 1196DELTA 02On Numara63322.09.20148111620273741455275
D 1197DELTA 02On Numara63322.09.201411151620252941476470
D 1198DELTA 02On Numara63322.09.20148113745475260647079
D 1199DELTA 02On Numara63322.09.201411152541454752606579
D 1200DELTA 02On Numara63322.09.20148162527454760647079
D 1201DELTA 02On Numara63322.09.201411162025274560657579
D 1202DELTA 02On Numara63322.09.20148154552636465707579
D 1203DELTA 02On Numara63322.09.201411252729374145526375
D 1204DELTA 02On Numara63322.09.20148111516416364657079
D 1205DELTA 02On Numara63322.09.201416202737456465707579
D 1206DELTA 02On Numara63322.09.20148152529374752606479
D 1207DELTA 02On Numara63322.09.201416294560636465707579
D 1208DELTA 02On Numara63322.09.20148111516273741476475
D 1209DELTA 02On Numara63322.09.201425272945475260646570
D 1210DELTA 02On Numara63322.09.201411151625272937414763
D 1211DELTA 02On Numara63322.09.201411151627374760636479
D 1212DELTA 02On Numara63322.09.20148152937415260647079
D 1213DELTA 02On Numara63322.09.20148111529414552606465
D 1214DELTA 02On Numara63322.09.201411162027294145475270
D 1215DELTA 02On Numara63322.09.201416202527376365707579
D 1216DELTA 02On Numara63322.09.201420252737414752647579
D 1217DELTA 02On Numara63322.09.20148162545476064657075
D 1218DELTA 02On Numara63322.09.201411202527374547606579
D 1219DELTA 02On Numara63322.09.20148164145475260657579
D 1220DELTA 02On Numara63322.09.201415162541455263646579
D 1221DELTA 02On Numara63322.09.20148111527374547637075
D 1222DELTA 02On Numara63322.09.201411162027294147647079
D 1223DELTA 02On Numara63322.09.20148112027294160636570
D 1224DELTA 02On Numara63322.09.201415162027294152647079
D 1225DELTA 02On Numara63322.09.201415162027294145476075
D 1226DELTA 02On Numara63322.09.20148162025374763657079
D 1227DELTA 02On Numara63322.09.201411162029374147606364
D 1228DELTA 02On Numara63322.09.201411151620252737414763
D 1229DELTA 02On Numara63322.09.201411152025374145476364
D 1230DELTA 02On Numara63322.09.201425272937415260646579
D 1231DELTA 02On Numara63322.09.201411151625414547607079
D 1232DELTA 02On Numara63322.09.20148151625374145657579
D 1233DELTA 02On Numara63322.09.201416254547526364657075
D 1234DELTA 02On Numara63322.09.20148151627294164707579
D 1235DELTA 02On Numara63322.09.201415202937414763646575
D 1236DELTA 02On Numara63322.09.20148111516254547526479
D 1237DELTA 02On Numara63322.09.201415162025274147606379
D 1238DELTA 02On Numara63322.09.201411152541526364657075
D 1239DELTA 02On Numara63322.09.201411152937455263657079
D 1240DELTA 02On Numara63322.09.201411272937475260657579
D 1241DELTA 02On Numara63322.09.201411152025274164657075
D 1242DELTA 02On Numara63322.09.20148111527374147636570
D 1243DELTA 02On Numara63322.09.201411152729374152636570
D 1244DELTA 02On Numara63322.09.201420274147526063647079
D 1245DELTA 02On Numara63322.09.201411202527294152636570
D 1246DELTA 02On Numara63322.09.201411152025272937416364
D 1247DELTA 02On Numara63322.09.201411152027374147526470
D 1248DELTA 02On Numara63322.09.201411202729414752637075
D 1249DELTA 02On Numara63322.09.20148202937454752607579
D 1250DELTA 02On Numara63322.09.20148202729374552606475
D 1251DELTA 02On Numara63322.09.20148112029414552636570
D 1252DELTA 02On Numara63322.09.201411154547526364657075
D 1253DELTA 02On Numara63322.09.20148111520475264657579
D 1254DELTA 02On Numara63322.09.201416202529374752637579
D 1255DELTA 02On Numara63322.09.20148151620252937416375
D 1256DELTA 02On Numara63322.09.201415162029414560647079
D 1257DELTA 02On Numara63322.09.201416202529374152646570
D 1258DELTA 02On Numara63322.09.201411151620294152606479
D 1259DELTA 02On Numara63322.09.20148151620476063646575
D 1260DELTA 02On Numara63322.09.20148162729526063646570
D 1261DELTA 02On Numara63322.09.20148151625476063646570
D 1262DELTA 02On Numara63322.09.201411293745475264657079
D 1263DELTA 02On Numara63322.09.20148272937414752606575
D 1264DELTA 02On Numara63322.09.20148111620295260657075
D 1265DELTA 02On Numara63322.09.20148162729476063657075
D 1266DELTA 02On Numara63322.09.20148151629475260636575
D 1267DELTA 02On Numara63322.09.20148162941456064657579
D 1268DELTA 02On Numara63322.09.201415162041526064657079
D 1269DELTA 02On Numara63322.09.20148202527414560636570
D 1270DELTA 02On Numara63322.09.20148162025272960636575
D 1271DELTA 02On Numara63322.09.20148162527293752606575
D 1272DELTA 02On Numara63322.09.201415202529414547526364
D 1273DELTA 02On Numara63322.09.201415162537454763646575
D 1274DELTA 02On Numara63322.09.20148151637416465707579
D 1275DELTA 02On Numara63322.09.20148162937414547636475
D 1276DELTA 02On Numara63322.09.20148111620252737454775
D 1277DELTA 02On Numara63322.09.20148202545476063657579
D 1278DELTA 02On Numara63322.09.201415162941475264657579
D 1279DELTA 02On Numara63322.09.201416202529455264657079
D 1280DELTA 02On Numara63322.09.201416253745475260647579
D 1281DELTA 02On Numara63322.09.201415203741526365707579
D 1282DELTA 02On Numara63322.09.20148112541455260707579
D 1283DELTA 02On Numara63322.09.201415162937414552636570
D 1284DELTA 02On Numara63322.09.20148112029374760707579
D 1285DELTA 02On Numara63322.09.201411162027374760707579
D 1286DELTA 02On Numara63322.09.20148151620273741636470
D 1287DELTA 02On Numara63322.09.20148151620252937606575
D 1288DELTA 02On Numara63322.09.20148152025294547647079
D 1289DELTA 02On Numara63322.09.201415162025293745636575
D 1290DELTA 02On Numara63322.09.201415162941476064657579
D 1291DELTA 02On Numara63322.09.20148154547606364657075
D 1292DELTA 02On Numara63322.09.20148252937414765707579
D 1293DELTA 02On Numara63322.09.201420252945475264657079
D 1294DELTA 02On Numara63322.09.20148111520252729455279
Önemli Not: Bu sistem için oluşturulmuş olan tahmin kolonları sistemin önümüzdeki hafta için yaptığı tüm tahminler içinden rasgele olarak seçilmiş olan bir kısım tahminleri göstermektedir. Gösterilen tahminlerin dışında bir çok tahmin kolonuda bulunmaktadır. Bu tahminlerin dağınık seçilmesinin amacı, her kullanıcımıza aynı sistemin farklı tahminlerinin gösterilerek iki veya daha fazla kişinin aynı kolonları oynama şanslarını azaltmak için yapılmaktadır.


ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.