Lototurkiye

On Numara OYUNU İÇİN DELTA 02 TAHMİN SİSTEMİNDEN SEÇİLEN 200 KOLON

Tahmin NoSistem AdıOyun AdıTahmin HaftasıTahmin TarihiTahmin Topları
G 20216DELTA 02On Numara63827.10.201411132537535464747578
G 20217DELTA 02On Numara63827.10.20148111520272854647074
G 20218DELTA 02On Numara63827.10.201411202728435370787980
G 20219DELTA 02On Numara63827.10.20148132025283754707475
G 20220DELTA 02On Numara63827.10.201413152743557074757980
G 20221DELTA 02On Numara63827.10.201411202528375355707475
G 20222DELTA 02On Numara63827.10.201415252737535455647578
G 20223DELTA 02On Numara63827.10.20148111328435354747980
G 20224DELTA 02On Numara63827.10.201411202743545570787980
G 20225DELTA 02On Numara63827.10.20148152025275564707475
G 20226DELTA 02On Numara63827.10.20148111320375455647578
G 20227DELTA 02On Numara63827.10.201413152737435455707578
G 20228DELTA 02On Numara63827.10.201411152025376470787980
G 20229DELTA 02On Numara63827.10.201428375354557074757880
G 20230DELTA 02On Numara63827.10.20148131520272837546475
G 20231DELTA 02On Numara63827.10.201411152025375564757880
G 20232DELTA 02On Numara63827.10.201413152528375364707580
G 20233DELTA 02On Numara63827.10.201427374353547074757880
G 20234DELTA 02On Numara63827.10.201413252728545564707580
G 20235DELTA 02On Numara63827.10.201411202728535464707580
G 20236DELTA 02On Numara63827.10.20148112737435455647580
G 20237DELTA 02On Numara63827.10.20148111520285355647580
G 20238DELTA 02On Numara63827.10.20148203743647074757879
G 20239DELTA 02On Numara63827.10.20148114353545564757880
G 20240DELTA 02On Numara63827.10.20148152025285375787980
G 20241DELTA 02On Numara63827.10.201411131527285354707880
G 20242DELTA 02On Numara63827.10.20148283743545570757980
G 20243DELTA 02On Numara63827.10.201411152037556474757879
G 20244DELTA 02On Numara63827.10.201411202528536470747579
G 20245DELTA 02On Numara63827.10.20148152027435374757880
G 20246DELTA 02On Numara63827.10.201411204353547074757980
G 20247DELTA 02On Numara63827.10.201413152728375354707880
G 20248DELTA 02On Numara63827.10.201411152528375354707879
G 20249DELTA 02On Numara63827.10.201411131520252737437074
G 20250DELTA 02On Numara63827.10.20148112025275455647480
G 20251DELTA 02On Numara63827.10.20148132537435354647880
G 20252DELTA 02On Numara63827.10.201411131525283743547879
G 20253DELTA 02On Numara63827.10.201413252853545574757879
G 20254DELTA 02On Numara63827.10.20148202728435355757880
G 20255DELTA 02On Numara63827.10.201411152528435364747580
G 20256DELTA 02On Numara63827.10.20148111325374353546478
G 20257DELTA 02On Numara63827.10.20148131527374355647079
G 20258DELTA 02On Numara63827.10.20148111527285564747578
G 20259DELTA 02On Numara63827.10.20148202843545564707478
G 20260DELTA 02On Numara63827.10.20148112528375354556480
G 20261DELTA 02On Numara63827.10.20148132027285354647074
G 20262DELTA 02On Numara63827.10.201411152837545574757880
G 20263DELTA 02On Numara63827.10.20148111320272870787980
G 20264DELTA 02On Numara63827.10.201411152527374353707478
G 20265DELTA 02On Numara63827.10.201411132054556470747980
G 20266DELTA 02On Numara63827.10.20148111320275564757880
G 20267DELTA 02On Numara63827.10.20148112028374375787980
G 20268DELTA 02On Numara63827.10.201411202537435354707580
G 20269DELTA 02On Numara63827.10.20148203743535570757879
G 20270DELTA 02On Numara63827.10.20148111327283753647080
G 20271DELTA 02On Numara63827.10.20148202737435364707479
G 20272DELTA 02On Numara63827.10.20148111315435455707980
G 20273DELTA 02On Numara63827.10.201411132527284353707980
G 20274DELTA 02On Numara63827.10.20148112837435564707580
G 20275DELTA 02On Numara63827.10.20148111528435364747879
G 20276DELTA 02On Numara63827.10.201411131525283753557879
G 20277DELTA 02On Numara63827.10.20148111525374353647880
G 20278DELTA 02On Numara63827.10.20148272837435374757980
G 20279DELTA 02On Numara63827.10.20148111528537074787980
G 20280DELTA 02On Numara63827.10.201411132027435354757880
G 20281DELTA 02On Numara63827.10.201413202837535474757879
G 20282DELTA 02On Numara63827.10.201411132527374370757879
G 20283DELTA 02On Numara63827.10.20148132025275355707479
G 20284DELTA 02On Numara63827.10.20148111325272855757879
G 20285DELTA 02On Numara63827.10.20148132025375574757880
G 20286DELTA 02On Numara63827.10.201411273753647475787980
G 20287DELTA 02On Numara63827.10.20148202543535455757980
G 20288DELTA 02On Numara63827.10.20148152743535574757980
G 20289DELTA 02On Numara63827.10.201411132025435364707580
G 20290DELTA 02On Numara63827.10.201411131520253743537075
G 20291DELTA 02On Numara63827.10.20148111328374355647078
G 20292DELTA 02On Numara63827.10.20148131520283753557579
G 20293DELTA 02On Numara63827.10.201411132025274353556475
G 20294DELTA 02On Numara63827.10.20148111520283753547079
G 20295DELTA 02On Numara63827.10.20148152025273754557579
G 20296DELTA 02On Numara63827.10.201411152025273754707980
G 20297DELTA 02On Numara63827.10.201413152025275354757980
G 20298DELTA 02On Numara63827.10.201413252728535564747879
G 20299DELTA 02On Numara63827.10.201413152728375570747880
G 20300DELTA 02On Numara63827.10.20148111527284353547475
G 20301DELTA 02On Numara63827.10.201411131520275470757980
G 20302DELTA 02On Numara63827.10.201411132837535470747578
G 20303DELTA 02On Numara63827.10.201413152027285570747580
G 20304DELTA 02On Numara63827.10.201411131525273753707980
G 20305DELTA 02On Numara63827.10.20148202837435464707478
G 20306DELTA 02On Numara63827.10.20148111327435355647078
G 20307DELTA 02On Numara63827.10.201411152527436470747980
G 20308DELTA 02On Numara63827.10.20148131543535470787980
G 20309DELTA 02On Numara63827.10.201425272837535455647479
G 20310DELTA 02On Numara63827.10.20148111520285470747579
G 20311DELTA 02On Numara63827.10.201411131525275370757980
G 20312DELTA 02On Numara63827.10.20148112025283743707578
G 20313DELTA 02On Numara63827.10.201411131525273754707580
G 20314DELTA 02On Numara63827.10.201415202528375364707579
G 20315DELTA 02On Numara63827.10.201415202527285375787980
G 20316DELTA 02On Numara63827.10.201411131520275354557075
G 20317DELTA 02On Numara63827.10.201411152027375455707579
G 20318DELTA 02On Numara63827.10.201413152537535455707579
G 20319DELTA 02On Numara63827.10.201411131527535455707579
G 20320DELTA 02On Numara63827.10.201413252737535564707578
G 20321DELTA 02On Numara63827.10.201413202528374353557480
G 20322DELTA 02On Numara63827.10.201413152028375455647479
G 20323DELTA 02On Numara63827.10.20148111320273755647579
G 20324DELTA 02On Numara63827.10.201411131520273753547075
G 20325DELTA 02On Numara63827.10.20148132528435355647578
G 20326DELTA 02On Numara63827.10.20148111320252837435479
G 20327DELTA 02On Numara63827.10.20148111320252728557080
G 20328DELTA 02On Numara63827.10.20148132025272853557580
G 20329DELTA 02On Numara63827.10.20148111554647074757879
G 20330DELTA 02On Numara63827.10.201413272837435464757980
G 20331DELTA 02On Numara63827.10.20148112028375355707980
G 20332DELTA 02On Numara63827.10.201413152025273743546474
G 20333DELTA 02On Numara63827.10.201425284353647074757880
G 20334DELTA 02On Numara63827.10.201413252743545570757980
G 20335DELTA 02On Numara63827.10.201411132025272837647075
G 20336DELTA 02On Numara63827.10.20148111525272853647480
G 20337DELTA 02On Numara63827.10.201411152528374353546470
G 20338DELTA 02On Numara63827.10.20148202728435354747578
G 20339DELTA 02On Numara63827.10.201411132537435455707480
G 20340DELTA 02On Numara63827.10.20148112737435470747980
G 20341DELTA 02On Numara63827.10.201411273743535455647879
G 20342DELTA 02On Numara63827.10.20148111520272843556480
G 20343DELTA 02On Numara63827.10.20148131528375354747980
G 20344DELTA 02On Numara63827.10.201411132837535564707480
G 20345DELTA 02On Numara63827.10.201413202537435374757879
G 20346DELTA 02On Numara63827.10.20148111325275354557480
G 20347DELTA 02On Numara63827.10.201411132027283743547478
G 20348DELTA 02On Numara63827.10.20148132527374354647980
G 20349DELTA 02On Numara63827.10.20148131525284353547079
G 20350DELTA 02On Numara63827.10.20148131520253754647074
G 20351DELTA 02On Numara63827.10.20148152027556470757880
G 20352DELTA 02On Numara63827.10.201411202528535470747880
G 20353DELTA 02On Numara63827.10.20148152528375354557479
G 20354DELTA 02On Numara63827.10.201413152025374353557480
G 20355DELTA 02On Numara63827.10.201413274353546470787980
G 20356DELTA 02On Numara63827.10.20148112843535455647980
G 20357DELTA 02On Numara63827.10.20148111320435354557580
G 20358DELTA 02On Numara63827.10.201415272837546470747879
G 20359DELTA 02On Numara63827.10.20148132527436470747578
G 20360DELTA 02On Numara63827.10.20148111520252854647080
G 20361DELTA 02On Numara63827.10.20148132027375455647075
G 20362DELTA 02On Numara63827.10.20148111320375470757880
G 20363DELTA 02On Numara63827.10.20148152027284355647480
G 20364DELTA 02On Numara63827.10.201411155354557475787980
G 20365DELTA 02On Numara63827.10.20148111528374355787980
G 20366DELTA 02On Numara63827.10.201411202837435370747578
G 20367DELTA 02On Numara63827.10.201411152728437074757980
G 20368DELTA 02On Numara63827.10.20148132025273743547479
G 20369DELTA 02On Numara63827.10.201411252728435455707880
G 20370DELTA 02On Numara63827.10.20148152028374353557075
G 20371DELTA 02On Numara63827.10.201415272837535474787980
G 20372DELTA 02On Numara63827.10.20148111325374355647479
G 20373DELTA 02On Numara63827.10.201411131528535570747580
G 20374DELTA 02On Numara63827.10.201411152025283754647078
G 20375DELTA 02On Numara63827.10.201413152843535464747578
G 20376DELTA 02On Numara63827.10.20148202853545564707479
G 20377DELTA 02On Numara63827.10.201411152027435354647074
G 20378DELTA 02On Numara63827.10.201415283743546474757879
G 20379DELTA 02On Numara63827.10.201420272843535464707479
G 20380DELTA 02On Numara63827.10.201415202728374354707478
G 20381DELTA 02On Numara63827.10.201413202743547074787980
G 20382DELTA 02On Numara63827.10.201411152028374364707579
G 20383DELTA 02On Numara63827.10.20148132527435455707578
G 20384DELTA 02On Numara63827.10.20148131520257074757980
G 20385DELTA 02On Numara63827.10.201411131520252854747980
G 20386DELTA 02On Numara63827.10.20148132728535470747980
G 20387DELTA 02On Numara63827.10.20148202728375464787980
G 20388DELTA 02On Numara63827.10.20148152025275354556480
G 20389DELTA 02On Numara63827.10.201411131520255355647579
G 20390DELTA 02On Numara63827.10.20148111315254355747879
G 20391DELTA 02On Numara63827.10.201420283753545570747578
G 20392DELTA 02On Numara63827.10.20148112037435355647075
G 20393DELTA 02On Numara63827.10.201411202528545564707980
G 20394DELTA 02On Numara63827.10.201411152027285475787980
G 20395DELTA 02On Numara63827.10.201413152025545564757879
G 20396DELTA 02On Numara63827.10.20148111527374354556480
G 20397DELTA 02On Numara63827.10.201411202537436470757879
G 20398DELTA 02On Numara63827.10.20148111325283743535575
G 20399DELTA 02On Numara63827.10.20148111320252737536474
G 20400DELTA 02On Numara63827.10.20148131520252737557480
G 20401DELTA 02On Numara63827.10.201415202853545575787980
G 20402DELTA 02On Numara63827.10.20148132527283753647880
G 20403DELTA 02On Numara63827.10.201413152527535455707880
G 20404DELTA 02On Numara63827.10.201411132025283743556480
G 20405DELTA 02On Numara63827.10.201420252737556470747578
G 20406DELTA 02On Numara63827.10.20148111315285354557580
G 20407DELTA 02On Numara63827.10.201415435455647475787980
G 20408DELTA 02On Numara63827.10.20148111315272854757980
G 20409DELTA 02On Numara63827.10.201413152837535455757879
G 20410DELTA 02On Numara63827.10.20148152025375355707580
G 20411DELTA 02On Numara63827.10.20148132027285354557080
G 20412DELTA 02On Numara63827.10.20148112527285354557080
G 20413DELTA 02On Numara63827.10.201413202728435464707980
G 20414DELTA 02On Numara63827.10.20148112527285354557980
G 20415DELTA 02On Numara63827.10.20148131527436470747880
Önemli Not: Bu sistem için oluşturulmuş olan tahmin kolonları sistemin önümüzdeki hafta için yaptığı tüm tahminler içinden rasgele olarak seçilmiş olan bir kısım tahminleri göstermektedir. Gösterilen tahminlerin dışında bir çok tahmin kolonuda bulunmaktadır. Bu tahminlerin dağınık seçilmesinin amacı, her kullanıcımıza aynı sistemin farklı tahminlerinin gösterilerek iki veya daha fazla kişinin aynı kolonları oynama şanslarını azaltmak için yapılmaktadır.


ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.