Lototurkiye

On Numara OYUNU İÇİN DELTA 02 TAHMİN SİSTEMİNDEN SEÇİLEN 200 KOLON

Tahmin NoSistem AdıOyun AdıTahmin HaftasıTahmin TarihiTahmin Topları
C 14940DELTA 02On Numara61121.04.2014691129535463646773
C 14941DELTA 02On Numara61121.04.2014691314204953636473
C 14942DELTA 02On Numara61121.04.20146142029374951556373
C 14943DELTA 02On Numara61121.04.20149111315203741536367
C 14944DELTA 02On Numara61121.04.20149203741535455636773
C 14945DELTA 02On Numara61121.04.201411131420295455636773
C 14946DELTA 02On Numara61121.04.20149111516204153636773
C 14947DELTA 02On Numara61121.04.2014691315203751545573
C 14948DELTA 02On Numara61121.04.20149131620515354556364
C 14949DELTA 02On Numara61121.04.201411131520293741546373
C 14950DELTA 02On Numara61121.04.20146142029415153636773
C 14951DELTA 02On Numara61121.04.20149132041535455636473
C 14952DELTA 02On Numara61121.04.201411131516202953636473
C 14953DELTA 02On Numara61121.04.201411293741515354556773
C 14954DELTA 02On Numara61121.04.201411131416204155636467
C 14955DELTA 02On Numara61121.04.2014691120294149545564
C 14956DELTA 02On Numara61121.04.201411131416294154556364
C 14957DELTA 02On Numara61121.04.201411141629374151536373
C 14958DELTA 02On Numara61121.04.201411141516294151535463
C 14959DELTA 02On Numara61121.04.2014691314151629415564
C 14960DELTA 02On Numara61121.04.2014691316203753636773
C 14961DELTA 02On Numara61121.04.20149131429414953545573
C 14962DELTA 02On Numara61121.04.20149111314203741535463
C 14963DELTA 02On Numara61121.04.2014691420415154556467
C 14964DELTA 02On Numara61121.04.201415162941535455636467
C 14965DELTA 02On Numara61121.04.201411141516294954556373
C 14966DELTA 02On Numara61121.04.20149131629374149515373
C 14967DELTA 02On Numara61121.04.2014691113151641515455
C 14968DELTA 02On Numara61121.04.201411141516293741556367
C 14969DELTA 02On Numara61121.04.20146131420293741516773
C 14970DELTA 02On Numara61121.04.20146111415205355646773
C 14971DELTA 02On Numara61121.04.20146111315202941535467
C 14972DELTA 02On Numara61121.04.201413141529374155636773
C 14973DELTA 02On Numara61121.04.201411131420293741495464
C 14974DELTA 02On Numara61121.04.20149111315295154556367
C 14975DELTA 02On Numara61121.04.2014691114163741536373
C 14976DELTA 02On Numara61121.04.20149111314153741515564
C 14977DELTA 02On Numara61121.04.2014691416294149516364
C 14978DELTA 02On Numara61121.04.20149111329374149556373
C 14979DELTA 02On Numara61121.04.201416293741495354556473
C 14980DELTA 02On Numara61121.04.20149112937535455636467
C 14981DELTA 02On Numara61121.04.20149163741495455636473
C 14982DELTA 02On Numara61121.04.20149131416202951636467
C 14983DELTA 02On Numara61121.04.2014691137414951545573
C 14984DELTA 02On Numara61121.04.2014691429375154646773
C 14985DELTA 02On Numara61121.04.20146111529515355636467
C 14986DELTA 02On Numara61121.04.20149131620374151636473
C 14987DELTA 02On Numara61121.04.20149111520535455636773
C 14988DELTA 02On Numara61121.04.20149111314162054646773
C 14989DELTA 02On Numara61121.04.2014691315204951546367
C 14990DELTA 02On Numara61121.04.20146131415165455636773
C 14991DELTA 02On Numara61121.04.201411131416374151536773
C 14992DELTA 02On Numara61121.04.201414151620374951535564
C 14993DELTA 02On Numara61121.04.20149131520295153556364
C 14994DELTA 02On Numara61121.04.201415162029515354556373
C 14995DELTA 02On Numara61121.04.201411131416202937556373
C 14996DELTA 02On Numara61121.04.201413202937495153556367
C 14997DELTA 02On Numara61121.04.20146111315164151546773
C 14998DELTA 02On Numara61121.04.201416293749515354636773
C 14999DELTA 02On Numara61121.04.20146111320294951536367
C 15000DELTA 02On Numara61121.04.20146111314152041495567
C 15001DELTA 02On Numara61121.04.20149141516202937416773
C 15002DELTA 02On Numara61121.04.20146131416374951546467
C 15003DELTA 02On Numara61121.04.2014691116204153556773
C 15004DELTA 02On Numara61121.04.20149111314152941495467
C 15005DELTA 02On Numara61121.04.201411131415162049556773
C 15006DELTA 02On Numara61121.04.201415414951535463646773
C 15007DELTA 02On Numara61121.04.2014691315415163646773
C 15008DELTA 02On Numara61121.04.201411141520374149545567
C 15009DELTA 02On Numara61121.04.20146111415203749536473
C 15010DELTA 02On Numara61121.04.201414151620374149556473
C 15011DELTA 02On Numara61121.04.20149111516203741496467
C 15012DELTA 02On Numara61121.04.2014691416415354636467
C 15013DELTA 02On Numara61121.04.2014691113202941535473
C 15014DELTA 02On Numara61121.04.201411131415164151536773
C 15015DELTA 02On Numara61121.04.2014691620293749535455
C 15016DELTA 02On Numara61121.04.20149131415293749515473
C 15017DELTA 02On Numara61121.04.201413141637495355646773
C 15018DELTA 02On Numara61121.04.20146111314152941546467
C 15019DELTA 02On Numara61121.04.201411132029535455636773
C 15020DELTA 02On Numara61121.04.20146131416293754636773
C 15021DELTA 02On Numara61121.04.20149131537414951636467
C 15022DELTA 02On Numara61121.04.201411131415162937515563
C 15023DELTA 02On Numara61121.04.20149131415414953545573
C 15024DELTA 02On Numara61121.04.20146111316202941516467
C 15025DELTA 02On Numara61121.04.20146111520415153636773
C 15026DELTA 02On Numara61121.04.20149111320495355636467
C 15027DELTA 02On Numara61121.04.20146141529375363646773
C 15028DELTA 02On Numara61121.04.201411141520294151636473
C 15029DELTA 02On Numara61121.04.2014691116203741515363
C 15030DELTA 02On Numara61121.04.20146162029515354556364
C 15031DELTA 02On Numara61121.04.20146141520415154556773
C 15032DELTA 02On Numara61121.04.20149131415163751535567
C 15033DELTA 02On Numara61121.04.20146202937515455636467
C 15034DELTA 02On Numara61121.04.2014691420415154646773
C 15035DELTA 02On Numara61121.04.2014691541515455646773
C 15036DELTA 02On Numara61121.04.2014691113142049515373
C 15037DELTA 02On Numara61121.04.2014691314162029516364
C 15038DELTA 02On Numara61121.04.20149141620374151536373
C 15039DELTA 02On Numara61121.04.201414162029374953556473
C 15040DELTA 02On Numara61121.04.201411131415374951636473
C 15041DELTA 02On Numara61121.04.201413143749535455646773
C 15042DELTA 02On Numara61121.04.2014692037495153546473
C 15043DELTA 02On Numara61121.04.2014691120415354556473
C 15044DELTA 02On Numara61121.04.20149111520294151556364
C 15045DELTA 02On Numara61121.04.20149111320374151546773
C 15046DELTA 02On Numara61121.04.20149151629374951536367
C 15047DELTA 02On Numara61121.04.2014691113515563646773
C 15048DELTA 02On Numara61121.04.20149111314151637415573
C 15049DELTA 02On Numara61121.04.20146131415294951556373
C 15050DELTA 02On Numara61121.04.20149111415495354556364
C 15051DELTA 02On Numara61121.04.20146111415164151545564
C 15052DELTA 02On Numara61121.04.20146131516293749536364
C 15053DELTA 02On Numara61121.04.20149131516374149515464
C 15054DELTA 02On Numara61121.04.2014691113202949535463
C 15055DELTA 02On Numara61121.04.20149111315164149535473
C 15056DELTA 02On Numara61121.04.20146131516294951536373
C 15057DELTA 02On Numara61121.04.2014691114162041556373
C 15058DELTA 02On Numara61121.04.201411131429374953556364
C 15059DELTA 02On Numara61121.04.201413141516202941515373
C 15060DELTA 02On Numara61121.04.2014691415164953556364
C 15061DELTA 02On Numara61121.04.20146142037415153646773
C 15062DELTA 02On Numara61121.04.20149152029374149636473
C 15063DELTA 02On Numara61121.04.201415162937414951535463
C 15064DELTA 02On Numara61121.04.20149113741495354556364
C 15065DELTA 02On Numara61121.04.2014691314162029556367
C 15066DELTA 02On Numara61121.04.2014691620293753556367
C 15067DELTA 02On Numara61121.04.20149111320375153546367
C 15068DELTA 02On Numara61121.04.20146162937515354556773
C 15069DELTA 02On Numara61121.04.2014691314202954636467
C 15070DELTA 02On Numara61121.04.201414202941495355636773
C 15071DELTA 02On Numara61121.04.20146111314203741535473
C 15072DELTA 02On Numara61121.04.20149131415202937415363
C 15073DELTA 02On Numara61121.04.20149131516203751545573
C 15074DELTA 02On Numara61121.04.20149111315162041495153
C 15075DELTA 02On Numara61121.04.201411131416375153545573
C 15076DELTA 02On Numara61121.04.20149111620375354556773
C 15077DELTA 02On Numara61121.04.20146111314203741535464
C 15078DELTA 02On Numara61121.04.2014691114162051546367
C 15079DELTA 02On Numara61121.04.20146112029374951556467
C 15080DELTA 02On Numara61121.04.2014691314163749636467
C 15081DELTA 02On Numara61121.04.20146111415165153556367
C 15082DELTA 02On Numara61121.04.20146142037414951535564
C 15083DELTA 02On Numara61121.04.2014691116294163646773
C 15084DELTA 02On Numara61121.04.20149141520294151535463
C 15085DELTA 02On Numara61121.04.20146111314374955636473
C 15086DELTA 02On Numara61121.04.201414151637495154556473
C 15087DELTA 02On Numara61121.04.20149131516203749545563
C 15088DELTA 02On Numara61121.04.2014691113374153545563
C 15089DELTA 02On Numara61121.04.20146131516293749515363
C 15090DELTA 02On Numara61121.04.2014691315374151545563
C 15091DELTA 02On Numara61121.04.20149131516374954556364
C 15092DELTA 02On Numara61121.04.20146111629374149535564
C 15093DELTA 02On Numara61121.04.2014691116374149545564
C 15094DELTA 02On Numara61121.04.2014691516374954556473
C 15095DELTA 02On Numara61121.04.20149111516374154556473
C 15096DELTA 02On Numara61121.04.20146131420374149646773
C 15097DELTA 02On Numara61121.04.201413141520294951535563
C 15098DELTA 02On Numara61121.04.20149131415293741535473
C 15099DELTA 02On Numara61121.04.201413141620294154646773
C 15100DELTA 02On Numara61121.04.201411141516202951536467
C 15101DELTA 02On Numara61121.04.2014691314293749515355
C 15102DELTA 02On Numara61121.04.20146111415375153636473
C 15103DELTA 02On Numara61121.04.20146162937414951636473
C 15104DELTA 02On Numara61121.04.2014691416202951535473
C 15105DELTA 02On Numara61121.04.2014691516293749515563
C 15106DELTA 02On Numara61121.04.20149131416374951556473
C 15107DELTA 02On Numara61121.04.20146111314151629515367
C 15108DELTA 02On Numara61121.04.201411141629374951536367
C 15109DELTA 02On Numara61121.04.201411151637495155636473
C 15110DELTA 02On Numara61121.04.20146151629515354636473
C 15111DELTA 02On Numara61121.04.2014691113152063646773
C 15112DELTA 02On Numara61121.04.20146132029415354556467
C 15113DELTA 02On Numara61121.04.20146152937515354556467
C 15114DELTA 02On Numara61121.04.20146111629545563646773
C 15115DELTA 02On Numara61121.04.201415162941495155636467
C 15116DELTA 02On Numara61121.04.20146111415202937556364
C 15117DELTA 02On Numara61121.04.20146163741535455636773
C 15118DELTA 02On Numara61121.04.20146111516203753556364
C 15119DELTA 02On Numara61121.04.20149111620293749556473
C 15120DELTA 02On Numara61121.04.201416415153545563646773
C 15121DELTA 02On Numara61121.04.201413141516202949556364
C 15122DELTA 02On Numara61121.04.20146141620414954556367
C 15123DELTA 02On Numara61121.04.201411131420414951556364
C 15124DELTA 02On Numara61121.04.20149112949535455646773
C 15125DELTA 02On Numara61121.04.20146131415293749535573
C 15126DELTA 02On Numara61121.04.20146131429414951545564
C 15127DELTA 02On Numara61121.04.20149111520293749516364
C 15128DELTA 02On Numara61121.04.20146111315374153556773
C 15129DELTA 02On Numara61121.04.2014691415294149515355
C 15130DELTA 02On Numara61121.04.20149134149515354556373
C 15131DELTA 02On Numara61121.04.20146151629415354556364
C 15132DELTA 02On Numara61121.04.2014691114164951535573
C 15133DELTA 02On Numara61121.04.2014691115164951636773
C 15134DELTA 02On Numara61121.04.201415162029375354636473
C 15135DELTA 02On Numara61121.04.2014691120374149515355
C 15136DELTA 02On Numara61121.04.2014691416202937536473
C 15137DELTA 02On Numara61121.04.201414293741495153546473
C 15138DELTA 02On Numara61121.04.20149141620375455636473
C 15139DELTA 02On Numara61121.04.20146141620293754556364
Önemli Not: Bu sistem için oluşturulmuş olan tahmin kolonları sistemin önümüzdeki hafta için yaptığı tüm tahminler içinden rasgele olarak seçilmiş olan bir kısım tahminleri göstermektedir. Gösterilen tahminlerin dışında bir çok tahmin kolonuda bulunmaktadır. Bu tahminlerin dağınık seçilmesinin amacı, her kullanıcımıza aynı sistemin farklı tahminlerinin gösterilerek iki veya daha fazla kişinin aynı kolonları oynama şanslarını azaltmak için yapılmaktadır.


ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.