Lototurkiye

On Numara OYUNU İÇİN DELTA 02 TAHMİN SİSTEMİNDEN SEÇİLEN 200 KOLON

Tahmin NoSistem AdıOyun AdıTahmin HaftasıTahmin TarihiTahmin Topları
G 4028DELTA 02On Numara74912.12.20166293140414355586375
G 4029DELTA 02On Numara74912.12.20166101520272941437578
G 4030DELTA 02On Numara74912.12.20166152031434547495565
G 4031DELTA 02On Numara74912.12.201620273140435463657578
G 4032DELTA 02On Numara74912.12.201610152740414354637578
G 4033DELTA 02On Numara74912.12.201610152740415463657578
G 4034DELTA 02On Numara74912.12.20166152931404145545578
G 4035DELTA 02On Numara74912.12.20166202729404349587578
G 4036DELTA 02On Numara74912.12.20166152931404147556375
G 4037DELTA 02On Numara74912.12.201615203140415458636578
G 4038DELTA 02On Numara74912.12.20166152029454749556578
G 4039DELTA 02On Numara74912.12.20166102027414549545563
G 4040DELTA 02On Numara74912.12.201620274547545558637578
G 4041DELTA 02On Numara74912.12.201615202945475458657578
G 4042DELTA 02On Numara74912.12.201610152040414754555865
G 4043DELTA 02On Numara74912.12.20166152729404547545558
G 4044DELTA 02On Numara74912.12.20166202741454755636578
G 4045DELTA 02On Numara74912.12.20166104143474954636575
G 4046DELTA 02On Numara74912.12.20166202740455455586375
G 4047DELTA 02On Numara74912.12.20166202947495458636578
G 4048DELTA 02On Numara74912.12.20166202740414749546375
G 4049DELTA 02On Numara74912.12.201610152729314347545878
G 4050DELTA 02On Numara74912.12.20166102731404345475575
G 4051DELTA 02On Numara74912.12.201615314345474954586578
G 4052DELTA 02On Numara74912.12.201610202931404349556578
G 4053DELTA 02On Numara74912.12.20166101520314347557578
G 4054DELTA 02On Numara74912.12.20166153140434955586578
G 4055DELTA 02On Numara74912.12.20166152731414549555875
G 4056DELTA 02On Numara74912.12.20166152741434547495455
G 4057DELTA 02On Numara74912.12.201610273140434554555875
G 4058DELTA 02On Numara74912.12.20166152040414549555863
G 4059DELTA 02On Numara74912.12.201620272931454954637578
G 4060DELTA 02On Numara74912.12.201620273140415458636575
G 4061DELTA 02On Numara74912.12.201615203140434954657578
G 4062DELTA 02On Numara74912.12.20166102029414954586578
G 4063DELTA 02On Numara74912.12.201610202729404147555875
G 4064DELTA 02On Numara74912.12.201615274143495458636575
G 4065DELTA 02On Numara74912.12.201610152027404145474963
G 4066DELTA 02On Numara74912.12.201620272941434554657578
G 4067DELTA 02On Numara74912.12.201610272931404549556375
G 4068DELTA 02On Numara74912.12.201615293143454749556578
G 4069DELTA 02On Numara74912.12.20166152027293145495563
G 4070DELTA 02On Numara74912.12.20166101527293140416575
G 4071DELTA 02On Numara74912.12.20166102743454955586578
G 4072DELTA 02On Numara74912.12.20166152029404143474954
G 4073DELTA 02On Numara74912.12.20166152941434554556365
G 4074DELTA 02On Numara74912.12.201615202729314045475875
G 4075DELTA 02On Numara74912.12.20166102027314045545558
G 4076DELTA 02On Numara74912.12.20166152029434754555878
G 4077DELTA 02On Numara74912.12.201615202949545558636575
G 4078DELTA 02On Numara74912.12.201610152043545558637578
G 4079DELTA 02On Numara74912.12.201620273143454955586375
G 4080DELTA 02On Numara74912.12.201610202729454749586575
G 4081DELTA 02On Numara74912.12.20166152031414345475463
G 4082DELTA 02On Numara74912.12.201610202740414758657578
G 4083DELTA 02On Numara74912.12.201620273140434755586575
G 4084DELTA 02On Numara74912.12.201610152027293140475863
G 4085DELTA 02On Numara74912.12.201620272940414349555863
G 4086DELTA 02On Numara74912.12.201610272931404355586578
G 4087DELTA 02On Numara74912.12.20166102740455455586578
G 4088DELTA 02On Numara74912.12.20166152029404149636575
G 4089DELTA 02On Numara74912.12.201629314147495458637578
G 4090DELTA 02On Numara74912.12.201615293140414954586375
G 4091DELTA 02On Numara74912.12.20166152040415558636578
G 4092DELTA 02On Numara74912.12.20166293143455458637578
G 4093DELTA 02On Numara74912.12.201627294147495455586575
G 4094DELTA 02On Numara74912.12.201610152027294043476575
G 4095DELTA 02On Numara74912.12.201615202741434754637578
G 4096DELTA 02On Numara74912.12.20166274145474955636578
G 4097DELTA 02On Numara74912.12.20166454749545863657578
G 4098DELTA 02On Numara74912.12.201620272945495458636578
G 4099DELTA 02On Numara74912.12.201615274145474955587578
G 4100DELTA 02On Numara74912.12.201610202931434549545865
G 4101DELTA 02On Numara74912.12.201610202729414549555865
G 4102DELTA 02On Numara74912.12.201615314041475558657578
G 4103DELTA 02On Numara74912.12.20166273141434954586378
G 4104DELTA 02On Numara74912.12.20166102027314143496575
G 4105DELTA 02On Numara74912.12.20166152729314043455563
G 4106DELTA 02On Numara74912.12.20166294143454955586578
G 4107DELTA 02On Numara74912.12.20166294041474958657578
G 4108DELTA 02On Numara74912.12.20166102731475455636575
G 4109DELTA 02On Numara74912.12.20166101529314147546578
G 4110DELTA 02On Numara74912.12.20166202941454955657578
G 4111DELTA 02On Numara74912.12.20166101520272941436375
G 4112DELTA 02On Numara74912.12.20166101531414558637578
G 4113DELTA 02On Numara74912.12.20166101520293141546575
G 4114DELTA 02On Numara74912.12.20166102731404963657578
G 4115DELTA 02On Numara74912.12.20166102740414549546575
G 4116DELTA 02On Numara74912.12.201610202731414349545878
G 4117DELTA 02On Numara74912.12.201610152031414558636578
G 4118DELTA 02On Numara74912.12.201615273140474958637578
G 4119DELTA 02On Numara74912.12.201610154041474955586375
G 4120DELTA 02On Numara74912.12.20166272931454754555878
G 4121DELTA 02On Numara74912.12.201610294143454755586375
G 4122DELTA 02On Numara74912.12.201610203141474963657578
G 4123DELTA 02On Numara74912.12.20166202740414355587578
G 4124DELTA 02On Numara74912.12.20166101531434749545865
G 4125DELTA 02On Numara74912.12.20166101520414345474958
G 4126DELTA 02On Numara74912.12.20166202740414754636578
G 4127DELTA 02On Numara74912.12.201610152027294143586575
G 4128DELTA 02On Numara74912.12.201610273143474955586375
G 4129DELTA 02On Numara74912.12.201610152731404143475878
G 4130DELTA 02On Numara74912.12.20166103143475455586378
G 4131DELTA 02On Numara74912.12.20166101520274154636578
G 4132DELTA 02On Numara74912.12.201610293143454954555865
G 4133DELTA 02On Numara74912.12.201627314041475455586575
G 4134DELTA 02On Numara74912.12.20166152729414955586578
G 4135DELTA 02On Numara74912.12.20166102031414345475863
G 4136DELTA 02On Numara74912.12.20166101527404347586575
G 4137DELTA 02On Numara74912.12.20166152941454749546378
G 4138DELTA 02On Numara74912.12.20166101540414554556578
G 4139DELTA 02On Numara74912.12.201610202943474958636578
G 4140DELTA 02On Numara74912.12.20166102031404549586375
G 4141DELTA 02On Numara74912.12.20166101520274045547578
G 4142DELTA 02On Numara74912.12.201610152029404147495865
G 4143DELTA 02On Numara74912.12.201627293140415558636575
G 4144DELTA 02On Numara74912.12.20166101520272931496575
G 4145DELTA 02On Numara74912.12.201627314045474954586378
G 4146DELTA 02On Numara74912.12.201629314041474954586578
G 4147DELTA 02On Numara74912.12.201615273140414358636575
G 4148DELTA 02On Numara74912.12.20166102029434955586375
G 4149DELTA 02On Numara74912.12.201615272945545558637578
G 4150DELTA 02On Numara74912.12.201627294041474954586375
G 4151DELTA 02On Numara74912.12.201610152027314047545565
G 4152DELTA 02On Numara74912.12.201615202931434549636578
G 4153DELTA 02On Numara74912.12.201615202931414345474965
G 4154DELTA 02On Numara74912.12.201610202740434549555878
G 4155DELTA 02On Numara74912.12.20166152729314145475575
G 4156DELTA 02On Numara74912.12.201615272940435558636578
G 4157DELTA 02On Numara74912.12.201620272931404143454749
G 4158DELTA 02On Numara74912.12.20166101529314049556365
G 4159DELTA 02On Numara74912.12.20166272943455558657578
G 4160DELTA 02On Numara74912.12.20166101527414749546378
G 4161DELTA 02On Numara74912.12.20166102027293141434749
G 4162DELTA 02On Numara74912.12.20166152031414345546375
G 4163DELTA 02On Numara74912.12.20166154043545863657578
G 4164DELTA 02On Numara74912.12.20166152731404549546365
G 4165DELTA 02On Numara74912.12.201610203140434547545865
G 4166DELTA 02On Numara74912.12.201610154547495455587578
G 4167DELTA 02On Numara74912.12.20166202731474954657578
G 4168DELTA 02On Numara74912.12.201610202931414345495455
G 4169DELTA 02On Numara74912.12.201615274041434555586378
G 4170DELTA 02On Numara74912.12.201610202731404143456378
G 4171DELTA 02On Numara74912.12.201610152027293141546365
G 4172DELTA 02On Numara74912.12.201610152027314145474963
G 4173DELTA 02On Numara74912.12.20166102740414547545575
G 4174DELTA 02On Numara74912.12.201615202729314043476365
G 4175DELTA 02On Numara74912.12.20166101520273143546365
G 4176DELTA 02On Numara74912.12.20166102027294047495565
G 4177DELTA 02On Numara74912.12.201610152029314041474955
G 4178DELTA 02On Numara74912.12.20166102040434754555865
G 4179DELTA 02On Numara74912.12.201620293143475558657578
G 4180DELTA 02On Numara74912.12.201610152027314147495463
G 4181DELTA 02On Numara74912.12.20166101529404345495455
G 4182DELTA 02On Numara74912.12.201610202940414955637578
G 4183DELTA 02On Numara74912.12.201620404143474954586578
G 4184DELTA 02On Numara74912.12.20166272931454749545578
G 4185DELTA 02On Numara74912.12.20166152940434549586365
G 4186DELTA 02On Numara74912.12.20166101520273143475455
G 4187DELTA 02On Numara74912.12.20166101520293140416575
G 4188DELTA 02On Numara74912.12.20166101529404154556365
G 4189DELTA 02On Numara74912.12.201610202729434549556375
G 4190DELTA 02On Numara74912.12.201610202729404547556578
G 4191DELTA 02On Numara74912.12.20166152741454754586378
G 4192DELTA 02On Numara74912.12.20166102931434555657578
G 4193DELTA 02On Numara74912.12.20166273141434549636578
G 4194DELTA 02On Numara74912.12.20166272940414349546365
G 4195DELTA 02On Numara74912.12.201610202931414554555875
G 4196DELTA 02On Numara74912.12.201610152027295455587578
G 4197DELTA 02On Numara74912.12.201610294143454958657578
G 4198DELTA 02On Numara74912.12.201610152031404345545878
G 4199DELTA 02On Numara74912.12.201610202931435455637578
G 4200DELTA 02On Numara74912.12.20166103141474954556375
G 4201DELTA 02On Numara74912.12.20166101520272931416365
G 4202DELTA 02On Numara74912.12.20166102740415458636578
G 4203DELTA 02On Numara74912.12.20166202741434749556378
G 4204DELTA 02On Numara74912.12.20166101520272943474954
G 4205DELTA 02On Numara74912.12.201610204043454958636578
G 4206DELTA 02On Numara74912.12.201610152943454955586578
G 4207DELTA 02On Numara74912.12.201610152940414349545875
G 4208DELTA 02On Numara74912.12.201610203140454754556365
G 4209DELTA 02On Numara74912.12.20166152040414349546578
G 4210DELTA 02On Numara74912.12.201610314043474958636578
G 4211DELTA 02On Numara74912.12.20166154143475455586378
G 4212DELTA 02On Numara74912.12.20166101520314043545578
G 4213DELTA 02On Numara74912.12.201620293141455455636575
G 4214DELTA 02On Numara74912.12.20166152027314754556578
G 4215DELTA 02On Numara74912.12.201620294143455455586375
G 4216DELTA 02On Numara74912.12.201620293143454954657578
G 4217DELTA 02On Numara74912.12.201615203141434547496578
G 4218DELTA 02On Numara74912.12.20166102031404149546575
G 4219DELTA 02On Numara74912.12.201620272931404145657578
G 4220DELTA 02On Numara74912.12.201620272940414749545578
G 4221DELTA 02On Numara74912.12.201610152029434754556375
G 4222DELTA 02On Numara74912.12.20166103140454749586578
G 4223DELTA 02On Numara74912.12.20166434749545558637578
G 4224DELTA 02On Numara74912.12.201610293140474955657578
G 4225DELTA 02On Numara74912.12.201610293140414549556578
G 4226DELTA 02On Numara74912.12.201610314041495455657578
G 4227DELTA 02On Numara74912.12.201610152731414547495455
Önemli Not: Bu sistem için oluşturulmuş olan tahmin kolonları sistemin önümüzdeki hafta için yaptığı tüm tahminler içinden rasgele olarak seçilmiş olan bir kısım tahminleri göstermektedir. Gösterilen tahminlerin dışında bir çok tahmin kolonuda bulunmaktadır. Bu tahminlerin dağınık seçilmesinin amacı, her kullanıcımıza aynı sistemin farklı tahminlerinin gösterilerek iki veya daha fazla kişinin aynı kolonları oynama şanslarını azaltmak için yapılmaktadır.


ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.