Lototurkiye

On Numara OYUNU İÇİN DELTA 02 TAHMİN SİSTEMİNDEN SEÇİLEN 100 KOLON

Tahmin NoSistem AdıOyun AdıTahmin HaftasıTahmin TarihiTahmin Topları
B 8145DELTA 02On Numara6746.7.201511252731404953546570
B 8146DELTA 02On Numara6746.7.201511151631404549657075
B 8147DELTA 02On Numara6746.7.201510151627294049536376
B 8148DELTA 02On Numara6746.7.201515252729454954757680
B 8149DELTA 02On Numara6746.7.201510111427293145535475
B 8150DELTA 02On Numara6746.7.201510111445535470757680
B 8151DELTA 02On Numara6746.7.201514152729455354637580
B 8152DELTA 02On Numara6746.7.201511141627295354636575
B 8153DELTA 02On Numara6746.7.201510111427295354657580
B 8154DELTA 02On Numara6746.7.201515162731404549547680
B 8155DELTA 02On Numara6746.7.201511142527314049546376
B 8156DELTA 02On Numara6746.7.201510111415253149536570
B 8157DELTA 02On Numara6746.7.201510141627293140636575
B 8158DELTA 02On Numara6746.7.201510152931404954657076
B 8159DELTA 02On Numara6746.7.201511141516252729546376
B 8160DELTA 02On Numara6746.7.201510152529456365707680
B 8161DELTA 02On Numara6746.7.201511151631405365757680
B 8162DELTA 02On Numara6746.7.201510111516314045707580
B 8163DELTA 02On Numara6746.7.201511141627404553546580
B 8164DELTA 02On Numara6746.7.201510111427294053636570
B 8165DELTA 02On Numara6746.7.201510151640454953636580
B 8166DELTA 02On Numara6746.7.201510272931495354657576
B 8167DELTA 02On Numara6746.7.201510151625273163657680
B 8168DELTA 02On Numara6746.7.201510111416254045535463
B 8169DELTA 02On Numara6746.7.201511152527314953546576
B 8170DELTA 02On Numara6746.7.201510152527293153547580
B 8171DELTA 02On Numara6746.7.201514162545536370757680
B 8172DELTA 02On Numara6746.7.201510111525294963657580
B 8173DELTA 02On Numara6746.7.201515162729314045536580
B 8174DELTA 02On Numara6746.7.201510112529495354637576
B 8175DELTA 02On Numara6746.7.201510111415294045495363
B 8176DELTA 02On Numara6746.7.201510141527294049636570
B 8177DELTA 02On Numara6746.7.201516252729314054657576
B 8178DELTA 02On Numara6746.7.201510151627294045536365
B 8179DELTA 02On Numara6746.7.201510111540454963707680
B 8180DELTA 02On Numara6746.7.201510152731454953637080
B 8181DELTA 02On Numara6746.7.201515274045495363707580
B 8182DELTA 02On Numara6746.7.201515162527293154636575
B 8183DELTA 02On Numara6746.7.201515273140495354637080
B 8184DELTA 02On Numara6746.7.201510252729314049535476
B 8185DELTA 02On Numara6746.7.201525272931405354657080
B 8186DELTA 02On Numara6746.7.201515252729315363707576
B 8187DELTA 02On Numara6746.7.201510152531404554657580
B 8188DELTA 02On Numara6746.7.201511162531404563657080
B 8189DELTA 02On Numara6746.7.201510252731455365707580
B 8190DELTA 02On Numara6746.7.201510112731404549546576
B 8191DELTA 02On Numara6746.7.201510111629314045496576
B 8192DELTA 02On Numara6746.7.201516252731495354637580
B 8193DELTA 02On Numara6746.7.201510152529535463707680
B 8194DELTA 02On Numara6746.7.201510141525274549546570
B 8195DELTA 02On Numara6746.7.201514162529314045546575
B 8196DELTA 02On Numara6746.7.201510153140454953707580
B 8197DELTA 02On Numara6746.7.201510141540454953546575
B 8198DELTA 02On Numara6746.7.201510111416294065707576
B 8199DELTA 02On Numara6746.7.201510152527314054707680
B 8200DELTA 02On Numara6746.7.201510151629314045547580
B 8201DELTA 02On Numara6746.7.201514162529314549637080
B 8202DELTA 02On Numara6746.7.201510141516254045546575
B 8203DELTA 02On Numara6746.7.201510111516252729637076
B 8204DELTA 02On Numara6746.7.201510111416272931454963
B 8205DELTA 02On Numara6746.7.201510152527314053657076
B 8206DELTA 02On Numara6746.7.201510142529315354637576
B 8207DELTA 02On Numara6746.7.201514152527315463657680
B 8208DELTA 02On Numara6746.7.201510141525274549536380
B 8209DELTA 02On Numara6746.7.201511143145546365707680
B 8210DELTA 02On Numara6746.7.201510111415162529404549
B 8211DELTA 02On Numara6746.7.201511141625272931455380
B 8212DELTA 02On Numara6746.7.201510151625273140455354
B 8213DELTA 02On Numara6746.7.201510272931404553546370
B 8214DELTA 02On Numara6746.7.201511141625454953707680
B 8215DELTA 02On Numara6746.7.201510141627294054637680
B 8216DELTA 02On Numara6746.7.201510141627315465707576
B 8217DELTA 02On Numara6746.7.201514152529404553657075
B 8218DELTA 02On Numara6746.7.201510111425274549637680
B 8219DELTA 02On Numara6746.7.201510111525294553547576
B 8220DELTA 02On Numara6746.7.201514152931404953547576
B 8221DELTA 02On Numara6746.7.201511141525274549536580
B 8222DELTA 02On Numara6746.7.201510142729314045495463
B 8223DELTA 02On Numara6746.7.201511152731404549546365
B 8224DELTA 02On Numara6746.7.201510111429314045546380
B 8225DELTA 02On Numara6746.7.201510111525404563657680
B 8226DELTA 02On Numara6746.7.201514151625272931454976
B 8227DELTA 02On Numara6746.7.201527293140495354636575
B 8228DELTA 02On Numara6746.7.201511141631404549547576
B 8229DELTA 02On Numara6746.7.201511252940454953657680
B 8230DELTA 02On Numara6746.7.201511162527314549757680
B 8231DELTA 02On Numara6746.7.201510111415162531405463
B 8232DELTA 02On Numara6746.7.201514151625405354636576
B 8233DELTA 02On Numara6746.7.201511252740455354637080
B 8234DELTA 02On Numara6746.7.201510162531536365707580
B 8235DELTA 02On Numara6746.7.201510141625454953637580
B 8236DELTA 02On Numara6746.7.201527293140535463657680
B 8237DELTA 02On Numara6746.7.201515163140455354657076
B 8238DELTA 02On Numara6746.7.201514162527293165707576
B 8239DELTA 02On Numara6746.7.201510162731405354657075
B 8240DELTA 02On Numara6746.7.201514152527314045536576
B 8241DELTA 02On Numara6746.7.201514252731536370757680
B 8242DELTA 02On Numara6746.7.201514152729404554636575
B 8243DELTA 02On Numara6746.7.201510111425314954637076
B 8244DELTA 02On Numara6746.7.201510111415163153636570
Önemli Not: Bu sistem için oluşturulmuş olan tahmin kolonları sistemin önümüzdeki hafta için yaptığı tüm tahminler içinden rasgele olarak seçilmiş olan bir kısım tahminleri göstermektedir. Gösterilen tahminlerin dışında bir çok tahmin kolonuda bulunmaktadır. Bu tahminlerin dağınık seçilmesinin amacı, her kullanıcımıza aynı sistemin farklı tahminlerinin gösterilerek iki veya daha fazla kişinin aynı kolonları oynama şanslarını azaltmak için yapılmaktadır.


ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.