Lototurkiye

On Numara OYUNU İÇİN GAMA 02 TAHMİN SİSTEMİNDEN SEÇİLEN 100 KOLON

Tahmin NoSistem AdıOyun AdıTahmin HaftasıTahmin TarihiTahmin Topları
B 20020GAMA 02On Numara72925.7.201636926272834565762
B 20021GAMA 02On Numara72925.7.201621232426272837425672
B 20022GAMA 02On Numara72925.7.20166212426272834355665
B 20023GAMA 02On Numara72925.7.2016692124293556576572
B 20024GAMA 02On Numara72925.7.2016592123242734566265
B 20025GAMA 02On Numara72925.7.201636921242728354262
B 20026GAMA 02On Numara72925.7.20163212326293556576272
B 20027GAMA 02On Numara72925.7.20169232427293435375665
B 20028GAMA 02On Numara72925.7.201635621232934576272
B 20029GAMA 02On Numara72925.7.2016562123262856626572
B 20030GAMA 02On Numara72925.7.2016592324262728296572
B 20031GAMA 02On Numara72925.7.2016562123242635426265
B 20032GAMA 02On Numara72925.7.201635921232426566265
B 20033GAMA 02On Numara72925.7.20166232627293435426572
B 20034GAMA 02On Numara72925.7.2016562324263435375762
B 20035GAMA 02On Numara72925.7.201635921232728354262
B 20036GAMA 02On Numara72925.7.201636927282934355765
B 20037GAMA 02On Numara72925.7.20163212324282934354272
B 20038GAMA 02On Numara72925.7.201656921272842566572
B 20039GAMA 02On Numara72925.7.201623262729353742576265
B 20040GAMA 02On Numara72925.7.2016692123293435425765
B 20041GAMA 02On Numara72925.7.201636921232935425772
B 20042GAMA 02On Numara72925.7.20163212324282942565762
B 20043GAMA 02On Numara72925.7.2016352123242627355657
B 20044GAMA 02On Numara72925.7.20165212627293435576265
B 20045GAMA 02On Numara72925.7.20165212627343742565765
B 20046GAMA 02On Numara72925.7.20169212428293556626572
B 20047GAMA 02On Numara72925.7.2016562124282934576272
B 20048GAMA 02On Numara72925.7.20169212427282934355672
B 20049GAMA 02On Numara72925.7.2016362128353742576265
B 20050GAMA 02On Numara72925.7.2016562124293456576265
B 20051GAMA 02On Numara72925.7.2016562123282942576572
B 20052GAMA 02On Numara72925.7.20163212324262937565765
B 20053GAMA 02On Numara72925.7.2016352123242627425662
B 20054GAMA 02On Numara72925.7.20169212426272829425665
B 20055GAMA 02On Numara72925.7.2016592128293442566272
B 20056GAMA 02On Numara72925.7.201623242627293742626572
B 20057GAMA 02On Numara72925.7.20169232728343542566265
B 20058GAMA 02On Numara72925.7.201623242627344256576265
B 20059GAMA 02On Numara72925.7.20166232627283742566265
B 20060GAMA 02On Numara72925.7.20163232629353756576272
B 20061GAMA 02On Numara72925.7.2016592328353756576272
B 20062GAMA 02On Numara72925.7.20165232434353742565772
B 20063GAMA 02On Numara72925.7.2016692426272934425765
B 20064GAMA 02On Numara72925.7.20163569212327345665
B 20065GAMA 02On Numara72925.7.2016352426272935426572
B 20066GAMA 02On Numara72925.7.201624272829374256576265
B 20067GAMA 02On Numara72925.7.2016692427353756626572
B 20068GAMA 02On Numara72925.7.201624262728374256576272
B 20069GAMA 02On Numara72925.7.20166212324262834374257
B 20070GAMA 02On Numara72925.7.2016692629343537626572
B 20071GAMA 02On Numara72925.7.201635921232434354257
B 20072GAMA 02On Numara72925.7.201635921262837425657
B 20073GAMA 02On Numara72925.7.2016352123242628354256
B 20074GAMA 02On Numara72925.7.2016392123242627374256
B 20075GAMA 02On Numara72925.7.201635623242628565762
B 20076GAMA 02On Numara72925.7.201636924272842576265
B 20077GAMA 02On Numara72925.7.2016692829343742576265
B 20078GAMA 02On Numara72925.7.20169212324263435376265
B 20079GAMA 02On Numara72925.7.20163212324263435576272
B 20080GAMA 02On Numara72925.7.2016352127293537425672
B 20081GAMA 02On Numara72925.7.2016352123242734375665
B 20082GAMA 02On Numara72925.7.2016692124272834375662
B 20083GAMA 02On Numara72925.7.2016692124262728425772
B 20084GAMA 02On Numara72925.7.20165212426273537565772
B 20085GAMA 02On Numara72925.7.201636921232426353762
B 20086GAMA 02On Numara72925.7.2016562123262834375762
B 20087GAMA 02On Numara72925.7.2016362123282934566265
B 20088GAMA 02On Numara72925.7.201621242627344256576572
B 20089GAMA 02On Numara72925.7.2016692128343542565762
B 20090GAMA 02On Numara72925.7.20166232627283756576272
B 20091GAMA 02On Numara72925.7.2016362426272835425762
B 20092GAMA 02On Numara72925.7.2016392829343537426265
B 20093GAMA 02On Numara72925.7.20163569212428355657
B 20094GAMA 02On Numara72925.7.201636921353742565772
B 20095GAMA 02On Numara72925.7.20166242729343756576272
B 20096GAMA 02On Numara72925.7.201636927283537566272
B 20097GAMA 02On Numara72925.7.20165212326273435425672
B 20098GAMA 02On Numara72925.7.2016562129343537576572
B 20099GAMA 02On Numara72925.7.201636921283437576272
B 20100GAMA 02On Numara72925.7.201656924272934425772
B 20101GAMA 02On Numara72925.7.201635926293542576265
B 20102GAMA 02On Numara72925.7.201656921273537566265
B 20103GAMA 02On Numara72925.7.20166212327283437425657
B 20104GAMA 02On Numara72925.7.201656921232426276272
B 20105GAMA 02On Numara72925.7.2016562123263435565765
B 20106GAMA 02On Numara72925.7.2016392126272935376572
B 20107GAMA 02On Numara72925.7.2016392128293556626572
B 20108GAMA 02On Numara72925.7.2016362324272842566572
B 20109GAMA 02On Numara72925.7.2016392124272829343762
B 20110GAMA 02On Numara72925.7.20163232426293537576572
B 20111GAMA 02On Numara72925.7.201635623242627344262
B 20112GAMA 02On Numara72925.7.2016562124283537425765
B 20113GAMA 02On Numara72925.7.201635924262934353757
B 20114GAMA 02On Numara72925.7.20166212326343742566272
B 20115GAMA 02On Numara72925.7.2016362123243435425672
B 20116GAMA 02On Numara72925.7.201656924282934355765
B 20117GAMA 02On Numara72925.7.201635921272935565765
B 20118GAMA 02On Numara72925.7.201635924262829425672
B 20119GAMA 02On Numara72925.7.20166242627293456576265
Önemli Not: Bu sistem için oluşturulmuş olan tahmin kolonları sistemin önümüzdeki hafta için yaptığı tüm tahminler içinden rasgele olarak seçilmiş olan bir kısım tahminleri göstermektedir. Gösterilen tahminlerin dışında bir çok tahmin kolonuda bulunmaktadır. Bu tahminlerin dağınık seçilmesinin amacı, her kullanıcımıza aynı sistemin farklı tahminlerinin gösterilerek iki veya daha fazla kişinin aynı kolonları oynama şanslarını azaltmak için yapılmaktadır.


ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.