Lototurkiye

On Numara OYUNU İÇİN GAMA 02 TAHMİN SİSTEMİNDEN SEÇİLEN 100 KOLON

Tahmin NoSistem AdıOyun AdıTahmin HaftasıTahmin TarihiTahmin Topları
C 20800GAMA 02On Numara77329.5.2017341117232629657274
C 20801GAMA 02On Numara77329.5.2017371526343940597172
C 20802GAMA 02On Numara77329.5.2017371115173439597172
C 20803GAMA 02On Numara77329.5.2017381517232634397274
C 20804GAMA 02On Numara77329.5.2017371115172339405259
C 20805GAMA 02On Numara77329.5.201734723263952596571
C 20806GAMA 02On Numara77329.5.20177151723263439597172
C 20807GAMA 02On Numara77329.5.2017471115233959717274
C 20808GAMA 02On Numara77329.5.2017371117232639475965
C 20809GAMA 02On Numara77329.5.20177112326293439657274
C 20810GAMA 02On Numara77329.5.20173111523295259657274
C 20811GAMA 02On Numara77329.5.2017341517263439407174
C 20812GAMA 02On Numara77329.5.2017471134394047525974
C 20813GAMA 02On Numara77329.5.2017471126293940526572
C 20814GAMA 02On Numara77329.5.20178111517232934476571
C 20815GAMA 02On Numara77329.5.2017782339404752657174
C 20816GAMA 02On Numara77329.5.2017781115172334525972
C 20817GAMA 02On Numara77329.5.20173478111523394065
C 20818GAMA 02On Numara77329.5.201734715293447597274
C 20819GAMA 02On Numara77329.5.2017782629344752657172
C 20820GAMA 02On Numara77329.5.20173478112634477274
C 20821GAMA 02On Numara77329.5.20178111723262939476571
C 20822GAMA 02On Numara77329.5.2017782326343947596571
C 20823GAMA 02On Numara77329.5.20178111517262939405272
C 20824GAMA 02On Numara77329.5.2017381115172639525972
C 20825GAMA 02On Numara77329.5.2017481117232634527174
C 20826GAMA 02On Numara77329.5.20173111517262934475972
C 20827GAMA 02On Numara77329.5.20174111523263940475974
C 20828GAMA 02On Numara77329.5.2017471115172640475974
C 20829GAMA 02On Numara77329.5.2017471526343965717274
C 20830GAMA 02On Numara77329.5.20173111526293447526571
C 20831GAMA 02On Numara77329.5.2017782326294047717274
C 20832GAMA 02On Numara77329.5.201711152629344047657174
C 20833GAMA 02On Numara77329.5.2017341517233439527172
C 20834GAMA 02On Numara77329.5.20174172326343959657174
C 20835GAMA 02On Numara77329.5.20178111526394759657174
C 20836GAMA 02On Numara77329.5.20178172634475259717274
C 20837GAMA 02On Numara77329.5.2017481126293465717274
C 20838GAMA 02On Numara77329.5.2017481723264759717274
C 20839GAMA 02On Numara77329.5.2017371115172329475974
C 20840GAMA 02On Numara77329.5.20173478111523264752
C 20841GAMA 02On Numara77329.5.201747817263447657172
C 20842GAMA 02On Numara77329.5.201747811475259657172
C 20843GAMA 02On Numara77329.5.2017781517262939597274
C 20844GAMA 02On Numara77329.5.2017781117232629405265
C 20845GAMA 02On Numara77329.5.201715172629343940475972
C 20846GAMA 02On Numara77329.5.201734717262934475271
C 20847GAMA 02On Numara77329.5.2017341117293447597274
C 20848GAMA 02On Numara77329.5.2017371517233959657172
C 20849GAMA 02On Numara77329.5.2017381534394765717274
C 20850GAMA 02On Numara77329.5.2017471115232939405265
C 20851GAMA 02On Numara77329.5.20178111517232639657274
C 20852GAMA 02On Numara77329.5.201734711263439405265
C 20853GAMA 02On Numara77329.5.2017371115172640596572
C 20854GAMA 02On Numara77329.5.201734711151726526571
C 20855GAMA 02On Numara77329.5.20178152934525965717274
C 20856GAMA 02On Numara77329.5.201734711151752597274
C 20857GAMA 02On Numara77329.5.201734711152359657172
C 20858GAMA 02On Numara77329.5.2017471115344052657274
C 20859GAMA 02On Numara77329.5.2017471115173440596572
C 20860GAMA 02On Numara77329.5.2017481115262934475971
C 20861GAMA 02On Numara77329.5.201737815172340476572
C 20862GAMA 02On Numara77329.5.2017481117232934404759
C 20863GAMA 02On Numara77329.5.2017481723263447525974
C 20864GAMA 02On Numara77329.5.2017481115173947526571
C 20865GAMA 02On Numara77329.5.201734815172940475965
C 20866GAMA 02On Numara77329.5.201737811152934405965
C 20867GAMA 02On Numara77329.5.2017371117233439475272
C 20868GAMA 02On Numara77329.5.201734811151723343952
C 20869GAMA 02On Numara77329.5.20173232634394759657172
C 20870GAMA 02On Numara77329.5.20177111723343947717274
C 20871GAMA 02On Numara77329.5.201717232639404765717274
C 20872GAMA 02On Numara77329.5.2017341117233440475272
C 20873GAMA 02On Numara77329.5.2017471523262934395974
C 20874GAMA 02On Numara77329.5.20178111523263447527172
C 20875GAMA 02On Numara77329.5.2017341523293940657274
C 20876GAMA 02On Numara77329.5.2017341726293440475972
C 20877GAMA 02On Numara77329.5.20173152634394752597274
C 20878GAMA 02On Numara77329.5.2017371115172334395972
C 20879GAMA 02On Numara77329.5.20178111523263940475972
C 20880GAMA 02On Numara77329.5.20174172629344047525974
C 20881GAMA 02On Numara77329.5.2017471523263940657274
C 20882GAMA 02On Numara77329.5.201747815172334394765
C 20883GAMA 02On Numara77329.5.20173151723262940475272
C 20884GAMA 02On Numara77329.5.20173478111517396571
C 20885GAMA 02On Numara77329.5.201737817293440475971
C 20886GAMA 02On Numara77329.5.20173478113439597274
C 20887GAMA 02On Numara77329.5.2017371115293439404774
C 20888GAMA 02On Numara77329.5.2017371517262934475271
C 20889GAMA 02On Numara77329.5.20173151723262947527274
C 20890GAMA 02On Numara77329.5.201747811172334395271
C 20891GAMA 02On Numara77329.5.20174111734394047596571
C 20892GAMA 02On Numara77329.5.201715172326293439407174
C 20893GAMA 02On Numara77329.5.201711232629394052597174
C 20894GAMA 02On Numara77329.5.2017371117404752717274
C 20895GAMA 02On Numara77329.5.2017371123262934657274
C 20896GAMA 02On Numara77329.5.2017471123294065717274
C 20897GAMA 02On Numara77329.5.2017341115233940527174
C 20898GAMA 02On Numara77329.5.201734811173439525965
C 20899GAMA 02On Numara77329.5.20174151726394052597274
Önemli Not: Bu sistem için oluşturulmuş olan tahmin kolonları sistemin önümüzdeki hafta için yaptığı tüm tahminler içinden rasgele olarak seçilmiş olan bir kısım tahminleri göstermektedir. Gösterilen tahminlerin dışında bir çok tahmin kolonuda bulunmaktadır. Bu tahminlerin dağınık seçilmesinin amacı, her kullanıcımıza aynı sistemin farklı tahminlerinin gösterilerek iki veya daha fazla kişinin aynı kolonları oynama şanslarını azaltmak için yapılmaktadır.


ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.