Lototurkiye

On Numara OYUNU İÇİN GAMA 02 TAHMİN SİSTEMİNDEN SEÇİLEN 100 KOLON

Tahmin NoSistem AdıOyun AdıTahmin HaftasıTahmin TarihiTahmin Topları
A 23006GAMA 02On Numara63903.11.201423242950515557607380
A 23007GAMA 02On Numara63903.11.201413717192333505160
A 23008GAMA 02On Numara63903.11.20141152333414355576073
A 23009GAMA 02On Numara63903.11.20147152341505155607380
A 23010GAMA 02On Numara63903.11.2014171517194143515780
A 23011GAMA 02On Numara63903.11.2014131517192333505163
A 23012GAMA 02On Numara63903.11.20141151719232460637380
A 23013GAMA 02On Numara63903.11.20147152324293343505173
A 23014GAMA 02On Numara63903.11.20141151719293343515780
A 23015GAMA 02On Numara63903.11.201413715195155576080
A 23016GAMA 02On Numara63903.11.2014371517294155577380
A 23017GAMA 02On Numara63903.11.201415244143515560637380
A 23018GAMA 02On Numara63903.11.2014131523242941506373
A 23019GAMA 02On Numara63903.11.201415192324414355576063
A 23020GAMA 02On Numara63903.11.20141171923294150606380
A 23021GAMA 02On Numara63903.11.2014371523244143555780
A 23022GAMA 02On Numara63903.11.2014371517293341435073
A 23023GAMA 02On Numara63903.11.20147192329415057637380
A 23024GAMA 02On Numara63903.11.201415171929415557606380
A 23025GAMA 02On Numara63903.11.2014172429435051577380
A 23026GAMA 02On Numara63903.11.2014171923293341506073
A 23027GAMA 02On Numara63903.11.201413715172441435160
A 23028GAMA 02On Numara63903.11.201413715171941555780
A 23029GAMA 02On Numara63903.11.2014171923294143507380
A 23030GAMA 02On Numara63903.11.201415171923244143516063
A 23031GAMA 02On Numara63903.11.201413719232941435780
A 23032GAMA 02On Numara63903.11.201413715244155606373
A 23033GAMA 02On Numara63903.11.20143172324415051555763
A 23034GAMA 02On Numara63903.11.2014131719244351606380
A 23035GAMA 02On Numara63903.11.201413723294143506373
A 23036GAMA 02On Numara63903.11.2014171519334351606373
A 23037GAMA 02On Numara63903.11.2014172324334351555773
A 23038GAMA 02On Numara63903.11.2014371923435157606373
A 23039GAMA 02On Numara63903.11.2014132324294157637380
A 23040GAMA 02On Numara63903.11.20147151923293350515563
A 23041GAMA 02On Numara63903.11.201413717234150556063
A 23042GAMA 02On Numara63903.11.2014131723243341555760
A 23043GAMA 02On Numara63903.11.2014171723294350515780
A 23044GAMA 02On Numara63903.11.201413719235557607380
A 23045GAMA 02On Numara63903.11.201413724295055576080
A 23046GAMA 02On Numara63903.11.2014371519242933436063
A 23047GAMA 02On Numara63903.11.2014171523245155637380
A 23048GAMA 02On Numara63903.11.20141152429334143506063
A 23049GAMA 02On Numara63903.11.201413715192955637380
A 23050GAMA 02On Numara63903.11.2014172324334355606373
A 23051GAMA 02On Numara63903.11.201417192329334151556063
A 23052GAMA 02On Numara63903.11.2014171923414355576373
A 23053GAMA 02On Numara63903.11.20141172341515560637380
A 23054GAMA 02On Numara63903.11.2014171519293343516073
A 23055GAMA 02On Numara63903.11.20143172324334151555763
A 23056GAMA 02On Numara63903.11.20141152333415055576073
A 23057GAMA 02On Numara63903.11.20143152933414357637380
A 23058GAMA 02On Numara63903.11.2014372324293341515773
A 23059GAMA 02On Numara63903.11.2014172324294143576063
A 23060GAMA 02On Numara63903.11.2014171519234151557380
A 23061GAMA 02On Numara63903.11.201413715242933576373
A 23062GAMA 02On Numara63903.11.2014171523294350556380
A 23063GAMA 02On Numara63903.11.20147152324334143507380
A 23064GAMA 02On Numara63903.11.2014371519233350555773
A 23065GAMA 02On Numara63903.11.2014171723295155576080
A 23066GAMA 02On Numara63903.11.20147171923414351555760
A 23067GAMA 02On Numara63903.11.201413715192429415557
A 23068GAMA 02On Numara63903.11.2014171929414351576073
A 23069GAMA 02On Numara63903.11.2014131729435055576373
A 23070GAMA 02On Numara63903.11.201417192333505155607380
A 23071GAMA 02On Numara63903.11.2014131517192329415051
A 23072GAMA 02On Numara63903.11.201415171923294143505573
A 23073GAMA 02On Numara63903.11.20147151724414355576073
A 23074GAMA 02On Numara63903.11.201413717334151555763
A 23075GAMA 02On Numara63903.11.201413715171924293360
A 23076GAMA 02On Numara63903.11.20141151943505557637380
A 23077GAMA 02On Numara63903.11.2014132329415157606380
A 23078GAMA 02On Numara63903.11.201423244143505155576380
A 23079GAMA 02On Numara63903.11.20147192943505155576373
A 23080GAMA 02On Numara63903.11.201417232941505557606380
A 23081GAMA 02On Numara63903.11.201419242933415055637380
A 23082GAMA 02On Numara63903.11.20147151923244150515557
A 23083GAMA 02On Numara63903.11.201415172329335557607380
A 23084GAMA 02On Numara63903.11.2014131929334151557380
A 23085GAMA 02On Numara63903.11.201415171929334143516380
A 23086GAMA 02On Numara63903.11.20147172341505155637380
A 23087GAMA 02On Numara63903.11.2014171519243341556373
A 23088GAMA 02On Numara63903.11.2014171723243341435560
A 23089GAMA 02On Numara63903.11.20143171924294155607380
A 23090GAMA 02On Numara63903.11.201413715171929505173
A 23091GAMA 02On Numara63903.11.20141151719294350557380
A 23092GAMA 02On Numara63903.11.2014131517194355576073
A 23093GAMA 02On Numara63903.11.20141232429334150515760
A 23094GAMA 02On Numara63903.11.20141151724293341435763
B 0GAMA 02On Numara63903.11.2014132441435055637380
B 1GAMA 02On Numara63903.11.20141192341435560637380
B 2GAMA 02On Numara63903.11.20147152333414351555780
B 3GAMA 02On Numara63903.11.20147151729335560637380
B 4GAMA 02On Numara63903.11.2014171719243343555780
B 5GAMA 02On Numara63903.11.2014131523435155637380
B 6GAMA 02On Numara63903.11.201413717435051606373
B 7GAMA 02On Numara63903.11.2014371517234150516380
B 8GAMA 02On Numara63903.11.201415171929334143505180
B 9GAMA 02On Numara63903.11.2014131719234155607380
B 10GAMA 02On Numara63903.11.2014131923294351555760
Önemli Not: Bu sistem için oluşturulmuş olan tahmin kolonları sistemin önümüzdeki hafta için yaptığı tüm tahminler içinden rasgele olarak seçilmiş olan bir kısım tahminleri göstermektedir. Gösterilen tahminlerin dışında bir çok tahmin kolonuda bulunmaktadır. Bu tahminlerin dağınık seçilmesinin amacı, her kullanıcımıza aynı sistemin farklı tahminlerinin gösterilerek iki veya daha fazla kişinin aynı kolonları oynama şanslarını azaltmak için yapılmaktadır.


ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.