Lototurkiye

On Numara OYUNU İÇİN GAMA 02 TAHMİN SİSTEMİNDEN SEÇİLEN 100 KOLON

Tahmin NoSistem AdıOyun AdıTahmin HaftasıTahmin TarihiTahmin Topları
G 23020GAMA 02On Numara65202.02.201517192328414649506073
G 23021GAMA 02On Numara65202.02.201517192223284151647376
G 23022GAMA 02On Numara65202.02.201517282943465051577376
G 23023GAMA 02On Numara65202.02.201515222843495152576473
G 23024GAMA 02On Numara65202.02.20151151719222841495264
G 23025GAMA 02On Numara65202.02.201515172223284143495076
G 23026GAMA 02On Numara65202.02.201517192328434951526076
G 23027GAMA 02On Numara65202.02.201519222329434950526064
G 23028GAMA 02On Numara65202.02.20151232829414350526076
G 23029GAMA 02On Numara65202.02.20151192829414349576073
G 23030GAMA 02On Numara65202.02.20151152341434951576473
G 23031GAMA 02On Numara65202.02.201515171923282950515764
G 23032GAMA 02On Numara65202.02.201517192228434651525776
G 23033GAMA 02On Numara65202.02.20151232843464950516064
G 23034GAMA 02On Numara65202.02.20151151722294146495257
G 23035GAMA 02On Numara65202.02.20151151729414649506064
G 23036GAMA 02On Numara65202.02.20151172246495152576073
G 23037GAMA 02On Numara65202.02.20151151729414346516073
G 23038GAMA 02On Numara65202.02.201515172841434950525760
G 23039GAMA 02On Numara65202.02.20151172328294151526473
G 23040GAMA 02On Numara65202.02.20151232941495051607376
G 23041GAMA 02On Numara65202.02.20151192223465060647376
G 23042GAMA 02On Numara65202.02.201517222328414349505160
G 23043GAMA 02On Numara65202.02.20151171922234349506064
G 23044GAMA 02On Numara65202.02.201517192829414650515276
G 23045GAMA 02On Numara65202.02.20151234146495152647376
G 23046GAMA 02On Numara65202.02.201522232846495051526473
G 23047GAMA 02On Numara65202.02.20151152228294649515264
G 23048GAMA 02On Numara65202.02.20151171943465052576473
G 23049GAMA 02On Numara65202.02.20151151923294146495073
G 23050GAMA 02On Numara65202.02.201515172328414346495160
G 23051GAMA 02On Numara65202.02.201515172228294143495173
G 23052GAMA 02On Numara65202.02.201515172829414346515264
G 23053GAMA 02On Numara65202.02.20151171928294951576476
G 23054GAMA 02On Numara65202.02.20151151922232941435064
G 23055GAMA 02On Numara65202.02.20151152329414357606473
G 23056GAMA 02On Numara65202.02.201515171922232841464952
G 23057GAMA 02On Numara65202.02.20151232949505152576476
G 23058GAMA 02On Numara65202.02.20151151722234143465764
G 23059GAMA 02On Numara65202.02.20151171922284649515764
G 23060GAMA 02On Numara65202.02.201522232829414346526476
G 23061GAMA 02On Numara65202.02.20151222328294649516476
G 23062GAMA 02On Numara65202.02.20151192328434951526473
G 23063GAMA 02On Numara65202.02.20151222328414346495264
G 23064GAMA 02On Numara65202.02.20151172251525760647376
G 23065GAMA 02On Numara65202.02.20151174346515760647376
G 23066GAMA 02On Numara65202.02.20151152329414950515760
G 23067GAMA 02On Numara65202.02.20151192223434649517376
G 23068GAMA 02On Numara65202.02.20151151922414346517376
G 23069GAMA 02On Numara65202.02.20151151719282943516076
G 23070GAMA 02On Numara65202.02.201515222328434650525776
G 23071GAMA 02On Numara65202.02.20151172228464951577376
G 23072GAMA 02On Numara65202.02.201515171922282943464960
G 23073GAMA 02On Numara65202.02.20151171923284650525760
G 23074GAMA 02On Numara65202.02.20151151728414952647376
G 23075GAMA 02On Numara65202.02.201519232843505152607376
G 23076GAMA 02On Numara65202.02.20151151928414350515776
G 23077GAMA 02On Numara65202.02.20151151719284146515276
G 23078GAMA 02On Numara65202.02.201515282943465157606476
G 23079GAMA 02On Numara65202.02.20151151922282943495060
G 23080GAMA 02On Numara65202.02.20151151928294151526476
G 23081GAMA 02On Numara65202.02.201515171928464951606476
G 23082GAMA 02On Numara65202.02.201517192223284346495160
G 23083GAMA 02On Numara65202.02.20151192328294660647376
G 23084GAMA 02On Numara65202.02.201517192341465051606476
G 23085GAMA 02On Numara65202.02.201515192229414950525776
G 23086GAMA 02On Numara65202.02.201523414349505152577376
G 23087GAMA 02On Numara65202.02.201519224143464950516476
G 23088GAMA 02On Numara65202.02.201523294143495051526073
G 23089GAMA 02On Numara65202.02.201517222841525760647376
G 23090GAMA 02On Numara65202.02.201515171928294649576073
G 23091GAMA 02On Numara65202.02.201523284349515257606476
G 23092GAMA 02On Numara65202.02.20151151923434950515273
G 23093GAMA 02On Numara65202.02.20151171923294151526073
G 23094GAMA 02On Numara65202.02.201515192328464952606476
H 0GAMA 02On Numara65202.02.201515192341435052576473
H 1GAMA 02On Numara65202.02.20151151922232843465164
H 2GAMA 02On Numara65202.02.201515172229434950525773
H 3GAMA 02On Numara65202.02.201515171922294346505273
H 4GAMA 02On Numara65202.02.20151152223282943464976
H 5GAMA 02On Numara65202.02.20151172341495051526473
H 6GAMA 02On Numara65202.02.20151172829434649505260
H 7GAMA 02On Numara65202.02.20151171922282941496473
H 8GAMA 02On Numara65202.02.20151172328414652576473
H 9GAMA 02On Numara65202.02.20151232841434952577376
H 10GAMA 02On Numara65202.02.20151222841434951525764
H 11GAMA 02On Numara65202.02.20151152941434950576476
H 12GAMA 02On Numara65202.02.201515222846495051607376
H 13GAMA 02On Numara65202.02.201515192228294350525764
H 14GAMA 02On Numara65202.02.201515222841435052576076
H 15GAMA 02On Numara65202.02.20151172328295152607376
H 16GAMA 02On Numara65202.02.20151192228294952576473
H 17GAMA 02On Numara65202.02.201517192328294649505760
H 18GAMA 02On Numara65202.02.20151192328414649606473
H 19GAMA 02On Numara65202.02.201517192228295051526476
H 20GAMA 02On Numara65202.02.201515222328434649515273
H 21GAMA 02On Numara65202.02.201517192228434950515764
H 22GAMA 02On Numara65202.02.20151174346495051526064
H 23GAMA 02On Numara65202.02.20151232829435057647376
H 24GAMA 02On Numara65202.02.20151152329434649606476
Önemli Not: Bu sistem için oluşturulmuş olan tahmin kolonları sistemin önümüzdeki hafta için yaptığı tüm tahminler içinden rasgele olarak seçilmiş olan bir kısım tahminleri göstermektedir. Gösterilen tahminlerin dışında bir çok tahmin kolonuda bulunmaktadır. Bu tahminlerin dağınık seçilmesinin amacı, her kullanıcımıza aynı sistemin farklı tahminlerinin gösterilerek iki veya daha fazla kişinin aynı kolonları oynama şanslarını azaltmak için yapılmaktadır.


ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.