Lototurkiye

On Numara OYUNU İÇİN GAMA 02 TAHMİN SİSTEMİNDEN SEÇİLEN 100 KOLON

Tahmin NoSistem AdıOyun AdıTahmin HaftasıTahmin TarihiTahmin Topları
C 19264GAMA 02On Numara78231.7.20174101624344052596574
C 19265GAMA 02On Numara78231.7.20174101526344048657274
C 19266GAMA 02On Numara78231.7.20177101516263334485159
C 19267GAMA 02On Numara78231.7.2017481024515259727478
C 19268GAMA 02On Numara78231.7.2017471516263440515274
C 19269GAMA 02On Numara78231.7.2017781533485159657478
C 19270GAMA 02On Numara78231.7.20178101524263340485178
C 19271GAMA 02On Numara78231.7.2017782426333448515265
C 19272GAMA 02On Numara78231.7.201710161734485165727478
C 19273GAMA 02On Numara78231.7.2017472433344052597278
C 19274GAMA 02On Numara78231.7.20177101624263334485259
C 19275GAMA 02On Numara78231.7.2017781733344052596572
C 19276GAMA 02On Numara78231.7.2017481015163352597278
C 19277GAMA 02On Numara78231.7.2017481016334048657278
C 19278GAMA 02On Numara78231.7.20178152640485152657274
C 19279GAMA 02On Numara78231.7.201710152633404851526574
C 19280GAMA 02On Numara78231.7.20177151633485259657274
C 19281GAMA 02On Numara78231.7.20174152426525965727478
C 19282GAMA 02On Numara78231.7.201710151617242634406574
C 19283GAMA 02On Numara78231.7.20177152426334059727478
C 19284GAMA 02On Numara78231.7.2017781015263340657274
C 19285GAMA 02On Numara78231.7.20177101516172634407274
C 19286GAMA 02On Numara78231.7.20178101516172433405974
C 19287GAMA 02On Numara78231.7.20178101624333451597478
C 19288GAMA 02On Numara78231.7.2017781016172426596578
C 19289GAMA 02On Numara78231.7.20177101516243334407478
C 19290GAMA 02On Numara78231.7.2017471517264052597278
C 19291GAMA 02On Numara78231.7.20177161724263334485152
C 19292GAMA 02On Numara78231.7.2017471633345152597274
C 19293GAMA 02On Numara78231.7.2017471015174051525972
C 19294GAMA 02On Numara78231.7.201710151724263334486578
C 19295GAMA 02On Numara78231.7.2017481624263440515974
C 19296GAMA 02On Numara78231.7.20174151617263451727478
C 19297GAMA 02On Numara78231.7.20178101617242634517274
C 19298GAMA 02On Numara78231.7.20178101517243351525965
C 19299GAMA 02On Numara78231.7.2017471517264048525974
C 19300GAMA 02On Numara78231.7.2017471516263448525972
C 19301GAMA 02On Numara78231.7.201747816172434596578
C 19302GAMA 02On Numara78231.7.20174101524264059657478
C 19303GAMA 02On Numara78231.7.2017471017243340485274
C 19304GAMA 02On Numara78231.7.20177101517243348596574
C 19305GAMA 02On Numara78231.7.20177151624263440597274
C 19306GAMA 02On Numara78231.7.20174101516244048527478
C 19307GAMA 02On Numara78231.7.20178151724263440657274
C 19308GAMA 02On Numara78231.7.2017781015163334485965
C 19309GAMA 02On Numara78231.7.2017782426333448526574
C 19310GAMA 02On Numara78231.7.201747810333448525974
C 19311GAMA 02On Numara78231.7.20178243334515259657478
C 19312GAMA 02On Numara78231.7.201710172426333459657278
C 19313GAMA 02On Numara78231.7.2017481726404851657274
C 19314GAMA 02On Numara78231.7.20174151726334048597274
C 19315GAMA 02On Numara78231.7.2017781516264865727478
C 19316GAMA 02On Numara78231.7.20178101526485159657278
C 19317GAMA 02On Numara78231.7.2017481015263340517278
C 19318GAMA 02On Numara78231.7.201710151617344048515978
C 19319GAMA 02On Numara78231.7.20178101516172426344865
C 19320GAMA 02On Numara78231.7.2017471016242648517274
C 19321GAMA 02On Numara78231.7.201710161724263351527478
C 19322GAMA 02On Numara78231.7.2017781015333448517278
C 19323GAMA 02On Numara78231.7.2017481617265152596574
C 19324GAMA 02On Numara78231.7.20174152426344052596572
C 19325GAMA 02On Numara78231.7.2017781015162648517274
C 19326GAMA 02On Numara78231.7.2017481617265152657478
C 19327GAMA 02On Numara78231.7.201747816173440516578
C 19328GAMA 02On Numara78231.7.20174151617243340527278
C 19329GAMA 02On Numara78231.7.201710242633404859657278
C 19330GAMA 02On Numara78231.7.201710162426334852596574
C 19331GAMA 02On Numara78231.7.2017481015162440515972
C 19332GAMA 02On Numara78231.7.20178162426334851525965
C 19333GAMA 02On Numara78231.7.20174151624263351596572
C 19334GAMA 02On Numara78231.7.201747810152433515278
C 19335GAMA 02On Numara78231.7.2017481015242633657274
C 19336GAMA 02On Numara78231.7.201710151617334048525974
C 19337GAMA 02On Numara78231.7.20177101526344051596572
C 19338GAMA 02On Numara78231.7.20177151617243451596572
C 19339GAMA 02On Numara78231.7.2017471516263334485972
C 19340GAMA 02On Numara78231.7.20178151617242634727478
C 19341GAMA 02On Numara78231.7.2017481524265259657278
C 19342GAMA 02On Numara78231.7.20178161726333440485278
C 19343GAMA 02On Numara78231.7.201710172633344048515259
C 19344GAMA 02On Numara78231.7.2017471024334048527478
C 19345GAMA 02On Numara78231.7.201747824334852596572
C 19346GAMA 02On Numara78231.7.201747810243340485272
C 19347GAMA 02On Numara78231.7.201747816244048526572
C 19348GAMA 02On Numara78231.7.2017471015162426404865
C 19349GAMA 02On Numara78231.7.2017471726335152657478
C 19350GAMA 02On Numara78231.7.2017481017242634515965
C 19351GAMA 02On Numara78231.7.2017481015161733517478
C 19352GAMA 02On Numara78231.7.201747810151733404878
C 19353GAMA 02On Numara78231.7.2017482633345965727478
C 19354GAMA 02On Numara78231.7.20177172633344048527478
C 19355GAMA 02On Numara78231.7.2017481516172426487478
C 19356GAMA 02On Numara78231.7.2017481026344048515278
C 19357GAMA 02On Numara78231.7.2017481015162434404859
C 19358GAMA 02On Numara78231.7.20177101617242634485178
C 19359GAMA 02On Numara78231.7.201710151724344851525965
C 19360GAMA 02On Numara78231.7.2017781516172633406574
C 19361GAMA 02On Numara78231.7.201716172426344851526572
C 19362GAMA 02On Numara78231.7.20174101634405159657278
C 19363GAMA 02On Numara78231.7.20178101524263440515974
Önemli Not: Bu sistem için oluşturulmuş olan tahmin kolonları sistemin önümüzdeki hafta için yaptığı tüm tahminler içinden rasgele olarak seçilmiş olan bir kısım tahminleri göstermektedir. Gösterilen tahminlerin dışında bir çok tahmin kolonuda bulunmaktadır. Bu tahminlerin dağınık seçilmesinin amacı, her kullanıcımıza aynı sistemin farklı tahminlerinin gösterilerek iki veya daha fazla kişinin aynı kolonları oynama şanslarını azaltmak için yapılmaktadır.


ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.