Lototurkiye

On Numara OYUNU İÇİN GAMA 02 TAHMİN SİSTEMİNDEN SEÇİLEN 100 KOLON

Tahmin NoSistem AdıOyun AdıTahmin HaftasıTahmin TarihiTahmin Topları
B 21999GAMA 02On Numara63322.09.2014131724414247556180
B 22000GAMA 02On Numara63322.09.2014372429415557637980
B 22001GAMA 02On Numara63322.09.20141232432424347516173
B 22002GAMA 02On Numara63322.09.2014131724324142556380
B 22003GAMA 02On Numara63322.09.2014172324424755637379
B 22004GAMA 02On Numara63322.09.2014171732435763737980
B 22005GAMA 02On Numara63322.09.20143243241434751555779
B 22006GAMA 02On Numara63322.09.201413723294247556180
B 22007GAMA 02On Numara63322.09.2014372932515557616379
B 22008GAMA 02On Numara63322.09.20147172324324351577380
B 22009GAMA 02On Numara63322.09.201417243243515763737980
B 22010GAMA 02On Numara63322.09.20141232442435155737980
B 22011GAMA 02On Numara63322.09.20143244142555763737980
B 22012GAMA 02On Numara63322.09.2014131724414243475573
B 22013GAMA 02On Numara63322.09.2014132324294142556163
B 22014GAMA 02On Numara63322.09.20141293241475561637980
B 22015GAMA 02On Numara63322.09.2014132941424755637380
B 22016GAMA 02On Numara63322.09.20147232932414751555763
B 22017GAMA 02On Numara63322.09.2014172332424755576180
B 22018GAMA 02On Numara63322.09.2014373241435155616380
B 22019GAMA 02On Numara63322.09.201417234142434751555773
B 22020GAMA 02On Numara63322.09.201429324243515557617980
B 22021GAMA 02On Numara63322.09.201424294143475557616379
B 22022GAMA 02On Numara63322.09.201413717244143576180
B 22023GAMA 02On Numara63322.09.20147172324324247515780
B 22024GAMA 02On Numara63322.09.20143174142515761637980
B 22025GAMA 02On Numara63322.09.2014172429435155616380
B 22026GAMA 02On Numara63322.09.2014171723244355576373
B 22027GAMA 02On Numara63322.09.201423324151555761737980
B 22028GAMA 02On Numara63322.09.20147172324414351556180
B 22029GAMA 02On Numara63322.09.20141232941424351555779
B 22030GAMA 02On Numara63322.09.2014374143515557637379
B 22031GAMA 02On Numara63322.09.201413717424751576373
B 22032GAMA 02On Numara63322.09.2014371742434755637980
B 22033GAMA 02On Numara63322.09.20147234143475563737980
B 22034GAMA 02On Numara63322.09.20141172324294143516380
B 22035GAMA 02On Numara63322.09.20147232429324243556380
B 22036GAMA 02On Numara63322.09.20141172329414755576173
B 22037GAMA 02On Numara63322.09.201417232932475557637379
B 22038GAMA 02On Numara63322.09.201423242941425157617380
B 22039GAMA 02On Numara63322.09.2014131732414757616380
B 22040GAMA 02On Numara63322.09.2014132324414243516379
B 22041GAMA 02On Numara63322.09.20141172324294142436179
B 22042GAMA 02On Numara63322.09.20143294143476163737980
B 22043GAMA 02On Numara63322.09.2014172432414243576180
B 22044GAMA 02On Numara63322.09.2014372932424347555763
B 22045GAMA 02On Numara63322.09.2014132332414351576163
B 22046GAMA 02On Numara63322.09.2014172324324247577380
B 22047GAMA 02On Numara63322.09.2014372332414355637380
B 22048GAMA 02On Numara63322.09.2014172329515561637980
B 22049GAMA 02On Numara63322.09.20143172432424755616373
B 22050GAMA 02On Numara63322.09.2014172329414247557980
B 22051GAMA 02On Numara63322.09.2014372329324142435580
B 22052GAMA 02On Numara63322.09.201423242942434751637380
B 22053GAMA 02On Numara63322.09.20147172324294143476179
B 22054GAMA 02On Numara63322.09.2014131724324142557380
B 22055GAMA 02On Numara63322.09.20143232441424755617980
B 22056GAMA 02On Numara63322.09.2014172332414247557380
B 22057GAMA 02On Numara63322.09.201417294243555761637380
B 22058GAMA 02On Numara63322.09.20141172324324151576380
B 22059GAMA 02On Numara63322.09.2014371723294143555780
B 22060GAMA 02On Numara63322.09.2014372932424347555761
B 22061GAMA 02On Numara63322.09.20147172941475557737980
B 22062GAMA 02On Numara63322.09.201417243242475557616380
B 22063GAMA 02On Numara63322.09.2014172329414251576180
B 22064GAMA 02On Numara63322.09.201413732414243516379
B 22065GAMA 02On Numara63322.09.20147172429414243476379
B 22066GAMA 02On Numara63322.09.201417293243475161637380
B 22067GAMA 02On Numara63322.09.20143233247515563737980
B 22068GAMA 02On Numara63322.09.2014131729414255617380
B 22069GAMA 02On Numara63322.09.2014171724294247517980
B 22070GAMA 02On Numara63322.09.201417234142435155576173
B 22071GAMA 02On Numara63322.09.20143172429424755576379
B 22072GAMA 02On Numara63322.09.2014371724434755576180
B 22073GAMA 02On Numara63322.09.2014372329324755576380
B 22074GAMA 02On Numara63322.09.201423243242475763737980
B 22075GAMA 02On Numara63322.09.2014171723293243576373
B 22076GAMA 02On Numara63322.09.2014372324293241435155
B 22077GAMA 02On Numara63322.09.2014171723424347556379
B 22078GAMA 02On Numara63322.09.201417243241424755637980
B 22079GAMA 02On Numara63322.09.2014173243475557637380
B 22080GAMA 02On Numara63322.09.2014372941425155576373
B 22081GAMA 02On Numara63322.09.2014371741475155616379
B 22082GAMA 02On Numara63322.09.2014371729324143516163
B 22083GAMA 02On Numara63322.09.201413717415761637379
B 22084GAMA 02On Numara63322.09.2014132441435157637379
B 22085GAMA 02On Numara63322.09.201417232942435155577980
B 22086GAMA 02On Numara63322.09.201413724414255576380
B 22087GAMA 02On Numara63322.09.2014131724293242515779
B 22088GAMA 02On Numara63322.09.20141172347555761637380
B 22089GAMA 02On Numara63322.09.201417242932424755577980
B 22090GAMA 02On Numara63322.09.2014172329324751576163
B 22091GAMA 02On Numara63322.09.20143232932414751576180
B 22092GAMA 02On Numara63322.09.2014372343555761737980
B 22093GAMA 02On Numara63322.09.20143232429324751576163
B 22094GAMA 02On Numara63322.09.20147242942475157637380
B 22095GAMA 02On Numara63322.09.20143172443475761637380
B 22096GAMA 02On Numara63322.09.2014132324324151576173
B 22097GAMA 02On Numara63322.09.201417232442435155577980
B 22098GAMA 02On Numara63322.09.20147414243515557637980
Önemli Not: Bu sistem için oluşturulmuş olan tahmin kolonları sistemin önümüzdeki hafta için yaptığı tüm tahminler içinden rasgele olarak seçilmiş olan bir kısım tahminleri göstermektedir. Gösterilen tahminlerin dışında bir çok tahmin kolonuda bulunmaktadır. Bu tahminlerin dağınık seçilmesinin amacı, her kullanıcımıza aynı sistemin farklı tahminlerinin gösterilerek iki veya daha fazla kişinin aynı kolonları oynama şanslarını azaltmak için yapılmaktadır.


ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.