Lototurkiye

On Numara OYUNU İÇİN DELTA 01 TAHMİN SİSTEMİNDEN SEÇİLEN 200 KOLON

Tahmin NoSistem AdıOyun AdıTahmin HaftasıTahmin TarihiTahmin Topları
B 19570DELTA 01On Numara63506.10.201412712202156607273
B 19571DELTA 01On Numara63506.10.201412418213035396061
B 19572DELTA 01On Numara63506.10.20141121820213957617377
B 19573DELTA 01On Numara63506.10.2014171820395760617277
B 19574DELTA 01On Numara63506.10.2014141218203035426172
B 19575DELTA 01On Numara63506.10.2014241218203557617172
B 19576DELTA 01On Numara63506.10.2014121218303542576172
B 19577DELTA 01On Numara63506.10.2014471820213556717277
B 19578DELTA 01On Numara63506.10.201424721303539577377
B 19579DELTA 01On Numara63506.10.2014242135395657617377
B 19580DELTA 01On Numara63506.10.201412720354256617277
B 19581DELTA 01On Numara63506.10.2014121218213539566072
B 19582DELTA 01On Numara63506.10.20142122130353956577277
B 19583DELTA 01On Numara63506.10.2014121220303539565760
B 19584DELTA 01On Numara63506.10.2014121821303942565761
B 19585DELTA 01On Numara63506.10.2014241221303542576171
B 19586DELTA 01On Numara63506.10.201412202139426171727377
B 19587DELTA 01On Numara63506.10.201412182021353942567172
B 19588DELTA 01On Numara63506.10.201424720214256606177
B 19589DELTA 01On Numara63506.10.20142121820213542576171
B 19590DELTA 01On Numara63506.10.2014171218202135425661
B 19591DELTA 01On Numara63506.10.2014121218303960617377
B 19592DELTA 01On Numara63506.10.20142121820305761717377
B 19593DELTA 01On Numara63506.10.20141182130394256717377
B 19594DELTA 01On Numara63506.10.201414718203539425661
B 19595DELTA 01On Numara63506.10.20144182021303956576173
B 19596DELTA 01On Numara63506.10.20141121820215657606172
B 19597DELTA 01On Numara63506.10.2014271218203057727377
B 19598DELTA 01On Numara63506.10.2014171820353956576177
B 19599DELTA 01On Numara63506.10.201412712355657727377
B 19600DELTA 01On Numara63506.10.201412303539566061717377
B 19601DELTA 01On Numara63506.10.20147122035395760617377
B 19602DELTA 01On Numara63506.10.201412182130354257607377
B 19603DELTA 01On Numara63506.10.2014271230395760717273
B 19604DELTA 01On Numara63506.10.2014471218214260617273
B 19605DELTA 01On Numara63506.10.20141247304260727377
B 19606DELTA 01On Numara63506.10.20147182130354256607277
B 19607DELTA 01On Numara63506.10.20141122021303956576177
B 19608DELTA 01On Numara63506.10.20142121821394257606177
B 19609DELTA 01On Numara63506.10.2014241821354257617172
B 19610DELTA 01On Numara63506.10.201414718303542565760
B 19611DELTA 01On Numara63506.10.20144121820213556606172
B 19612DELTA 01On Numara63506.10.20142213542565760617177
B 19613DELTA 01On Numara63506.10.20144121821353942565760
B 19614DELTA 01On Numara63506.10.2014121218213557606171
B 19615DELTA 01On Numara63506.10.2014121220395660717273
B 19616DELTA 01On Numara63506.10.2014173039566071727377
B 19617DELTA 01On Numara63506.10.20147182035396061727377
B 19618DELTA 01On Numara63506.10.20144182021303539567277
B 19619DELTA 01On Numara63506.10.20141182035394256606171
B 19620DELTA 01On Numara63506.10.20141121820425657617177
B 19621DELTA 01On Numara63506.10.20141247306071727377
B 19622DELTA 01On Numara63506.10.2014241218213557607377
B 19623DELTA 01On Numara63506.10.20141121835394256606173
B 19624DELTA 01On Numara63506.10.201424720213039606172
B 19625DELTA 01On Numara63506.10.2014271230565761727377
B 19626DELTA 01On Numara63506.10.2014141820356061717273
B 19627DELTA 01On Numara63506.10.2014473035394256617177
B 19628DELTA 01On Numara63506.10.2014272021303542607377
B 19629DELTA 01On Numara63506.10.2014241218305661717277
B 19630DELTA 01On Numara63506.10.20142122030353956606173
B 19631DELTA 01On Numara63506.10.20144121820213960617277
B 19632DELTA 01On Numara63506.10.2014271820303539617173
B 19633DELTA 01On Numara63506.10.201412720213942565760
B 19634DELTA 01On Numara63506.10.2014271230394256576173
B 19635DELTA 01On Numara63506.10.20144202135395760717277
B 19636DELTA 01On Numara63506.10.20141202135425760617377
B 19637DELTA 01On Numara63506.10.20141247182135396077
B 19638DELTA 01On Numara63506.10.2014241218303542566172
B 19639DELTA 01On Numara63506.10.20141183035394256576077
B 19640DELTA 01On Numara63506.10.2014171835394261717273
B 19641DELTA 01On Numara63506.10.20141247121839577273
B 19642DELTA 01On Numara63506.10.201412418213942566077
B 19643DELTA 01On Numara63506.10.20141121821395657606173
B 19644DELTA 01On Numara63506.10.201412720305660727377
B 19645DELTA 01On Numara63506.10.2014271221425761717377
B 19646DELTA 01On Numara63506.10.20141247182142606171
B 19647DELTA 01On Numara63506.10.2014271820214256617377
B 19648DELTA 01On Numara63506.10.20141247183042606177
B 19649DELTA 01On Numara63506.10.20142303542566061717377
B 19650DELTA 01On Numara63506.10.201424718303942727377
B 19651DELTA 01On Numara63506.10.2014122021425660717277
B 19652DELTA 01On Numara63506.10.201412182156576061717377
B 19653DELTA 01On Numara63506.10.201412202130353957617277
B 19654DELTA 01On Numara63506.10.2014142021303556617377
B 19655DELTA 01On Numara63506.10.2014472135565760617377
B 19656DELTA 01On Numara63506.10.2014471820395657617273
B 19657DELTA 01On Numara63506.10.20141121821353942606172
B 19658DELTA 01On Numara63506.10.20144121830395657607172
B 19659DELTA 01On Numara63506.10.2014121221395657607273
B 19660DELTA 01On Numara63506.10.2014471820396061717277
B 19661DELTA 01On Numara63506.10.2014471218304256617277
B 19662DELTA 01On Numara63506.10.201414712182035576061
B 19663DELTA 01On Numara63506.10.2014121820214256617273
B 19664DELTA 01On Numara63506.10.201412418202130566071
B 19665DELTA 01On Numara63506.10.201412712182157617172
B 19666DELTA 01On Numara63506.10.20144182039425771727377
B 19667DELTA 01On Numara63506.10.20141121821303539606171
B 19668DELTA 01On Numara63506.10.2014171821353942566173
B 19669DELTA 01On Numara63506.10.2014171830353942606177
B 19670DELTA 01On Numara63506.10.20142182021353960717277
B 19671DELTA 01On Numara63506.10.2014121830425671727377
B 19672DELTA 01On Numara63506.10.20144121820425660617172
B 19673DELTA 01On Numara63506.10.201412730353942566173
B 19674DELTA 01On Numara63506.10.2014241218353960617177
B 19675DELTA 01On Numara63506.10.2014242021303957717273
B 19676DELTA 01On Numara63506.10.2014121230425657606173
B 19677DELTA 01On Numara63506.10.20141247183557717273
B 19678DELTA 01On Numara63506.10.201412718203557606173
B 19679DELTA 01On Numara63506.10.20141247182056607173
B 19680DELTA 01On Numara63506.10.20147182030353942565761
B 19681DELTA 01On Numara63506.10.201412712213035607273
B 19682DELTA 01On Numara63506.10.201424712213035426072
B 19683DELTA 01On Numara63506.10.20141123539425660717277
B 19684DELTA 01On Numara63506.10.20144202130565760617277
B 19685DELTA 01On Numara63506.10.20141183942565760617277
B 19686DELTA 01On Numara63506.10.2014471218203556617173
B 19687DELTA 01On Numara63506.10.20144203035426071727377
B 19688DELTA 01On Numara63506.10.201414742565760717277
B 19689DELTA 01On Numara63506.10.201414720213056607277
B 19690DELTA 01On Numara63506.10.201412213039425657607273
B 19691DELTA 01On Numara63506.10.20144123942565760617173
B 19692DELTA 01On Numara63506.10.2014172021353942567173
B 19693DELTA 01On Numara63506.10.20141247203556576073
B 19694DELTA 01On Numara63506.10.2014123542565760617273
B 19695DELTA 01On Numara63506.10.20144121821303539576173
B 19696DELTA 01On Numara63506.10.20142203956576071727377
B 19697DELTA 01On Numara63506.10.2014241218214256577177
B 19698DELTA 01On Numara63506.10.2014171820354257617273
B 19699DELTA 01On Numara63506.10.2014121820214256606173
B 19700DELTA 01On Numara63506.10.201412720303542567377
B 19701DELTA 01On Numara63506.10.201424712202130396171
B 19702DELTA 01On Numara63506.10.20144123035394256607273
B 19703DELTA 01On Numara63506.10.201414712203039565773
B 19704DELTA 01On Numara63506.10.20141213035395657617273
B 19705DELTA 01On Numara63506.10.2014121218202142576072
B 19706DELTA 01On Numara63506.10.201414712202130396173
B 19707DELTA 01On Numara63506.10.20141182042565761717273
B 19708DELTA 01On Numara63506.10.201414712182030606171
B 19709DELTA 01On Numara63506.10.2014271221303956607377
B 19710DELTA 01On Numara63506.10.20141247183539617177
B 19711DELTA 01On Numara63506.10.2014142035565771727377
B 19712DELTA 01On Numara63506.10.2014471218395671727377
B 19713DELTA 01On Numara63506.10.2014141220213957717273
B 19714DELTA 01On Numara63506.10.201420213035425657607277
B 19715DELTA 01On Numara63506.10.2014472021353942567173
B 19716DELTA 01On Numara63506.10.2014271230354256576061
B 19717DELTA 01On Numara63506.10.2014271820213956606177
B 19718DELTA 01On Numara63506.10.20141121835395657606172
B 19719DELTA 01On Numara63506.10.20142121821355661727377
B 19720DELTA 01On Numara63506.10.20141247203035576172
B 19721DELTA 01On Numara63506.10.201412412182021303961
B 19722DELTA 01On Numara63506.10.2014141218303557607173
B 19723DELTA 01On Numara63506.10.20141247213956607377
B 19724DELTA 01On Numara63506.10.20142202130353942576177
B 19725DELTA 01On Numara63506.10.2014141218214256727377
B 19726DELTA 01On Numara63506.10.2014242130425760727377
B 19727DELTA 01On Numara63506.10.201414718202130395760
B 19728DELTA 01On Numara63506.10.2014241820353960727377
B 19729DELTA 01On Numara63506.10.201424718213039607173
B 19730DELTA 01On Numara63506.10.2014471821354256717377
B 19731DELTA 01On Numara63506.10.201412412182156606172
B 19732DELTA 01On Numara63506.10.2014241830394257607177
B 19733DELTA 01On Numara63506.10.20141122130353942607177
B 19734DELTA 01On Numara63506.10.20141122021303542576177
B 19735DELTA 01On Numara63506.10.20147121830394257717277
B 19736DELTA 01On Numara63506.10.201414712303542566077
B 19737DELTA 01On Numara63506.10.2014143539566061717273
B 19738DELTA 01On Numara63506.10.2014241820213035395771
B 19739DELTA 01On Numara63506.10.2014171220213956617273
B 19740DELTA 01On Numara63506.10.20147182035395660617172
B 19741DELTA 01On Numara63506.10.2014271221354256606173
B 19742DELTA 01On Numara63506.10.2014171220353956607273
B 19743DELTA 01On Numara63506.10.2014471820576061727377
B 19744DELTA 01On Numara63506.10.2014471218203957607377
B 19745DELTA 01On Numara63506.10.2014122030425657607177
B 19746DELTA 01On Numara63506.10.20144121820353957607277
B 19747DELTA 01On Numara63506.10.2014141220353942607277
B 19748DELTA 01On Numara63506.10.2014121821303539566071
B 19749DELTA 01On Numara63506.10.2014121221303557617172
B 19750DELTA 01On Numara63506.10.201414720355760617377
B 19751DELTA 01On Numara63506.10.201412718213539567172
B 19752DELTA 01On Numara63506.10.2014241220213056717277
B 19753DELTA 01On Numara63506.10.2014123039425657607177
B 19754DELTA 01On Numara63506.10.201412720213539425772
B 19755DELTA 01On Numara63506.10.2014241820213035607273
B 19756DELTA 01On Numara63506.10.2014271218303542565771
B 19757DELTA 01On Numara63506.10.20144182030353942565777
B 19758DELTA 01On Numara63506.10.20147121820215661717377
B 19759DELTA 01On Numara63506.10.20141121820303560617277
B 19760DELTA 01On Numara63506.10.2014141218303539425773
B 19761DELTA 01On Numara63506.10.201414718565761717377
B 19762DELTA 01On Numara63506.10.20141247122039425773
B 19763DELTA 01On Numara63506.10.2014141820305761727377
B 19764DELTA 01On Numara63506.10.201424712213035426172
B 19765DELTA 01On Numara63506.10.201421303542565760617277
B 19766DELTA 01On Numara63506.10.20144202130354256606177
B 19767DELTA 01On Numara63506.10.2014171218213542727377
B 19768DELTA 01On Numara63506.10.2014471239425657606173
B 19769DELTA 01On Numara63506.10.2014121218576061717277
Önemli Not: Bu sistem için oluşturulmuş olan tahmin kolonları sistemin önümüzdeki hafta için yaptığı tüm tahminler içinden rasgele olarak seçilmiş olan bir kısım tahminleri göstermektedir. Gösterilen tahminlerin dışında bir çok tahmin kolonuda bulunmaktadır. Bu tahminlerin dağınık seçilmesinin amacı, her kullanıcımıza aynı sistemin farklı tahminlerinin gösterilerek iki veya daha fazla kişinin aynı kolonları oynama şanslarını azaltmak için yapılmaktadır.


ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.