Lototurkiye

On Numara OYUNU İÇİN DELTA 01 TAHMİN SİSTEMİNDEN SEÇİLEN 200 KOLON

Tahmin NoSistem AdıOyun AdıTahmin HaftasıTahmin TarihiTahmin Topları
G 11409DELTA 01On Numara74331.10.201612174446505156576073
G 11410DELTA 01On Numara74331.10.201617212836465056576062
G 11411DELTA 01On Numara74331.10.20164122836394451627273
G 11412DELTA 01On Numara74331.10.201617284446505657647277
G 11413DELTA 01On Numara74331.10.201617383946505156576473
G 11414DELTA 01On Numara74331.10.20164122136395156606472
G 11415DELTA 01On Numara74331.10.20164172836383956576072
G 11416DELTA 01On Numara74331.10.201628383946565762647273
G 11417DELTA 01On Numara74331.10.201612213839445051566062
G 11418DELTA 01On Numara74331.10.20164121728364650565773
G 11419DELTA 01On Numara74331.10.20164122136395660647377
G 11420DELTA 01On Numara74331.10.20164172838465057606472
G 11421DELTA 01On Numara74331.10.20164212836465051566073
G 11422DELTA 01On Numara74331.10.201621364450565760727377
G 11423DELTA 01On Numara74331.10.20164122128383957607273
G 11424DELTA 01On Numara74331.10.201617363944515657727377
G 11425DELTA 01On Numara74331.10.20164121736394446515764
G 11426DELTA 01On Numara74331.10.201612173646515760647273
G 11427DELTA 01On Numara74331.10.20164121736465060647377
G 11428DELTA 01On Numara74331.10.201621364651565760647277
G 11429DELTA 01On Numara74331.10.20164121738394446565762
G 11430DELTA 01On Numara74331.10.20164122838394456607377
G 11431DELTA 01On Numara74331.10.201636384450515657607273
G 11432DELTA 01On Numara74331.10.20164172128384446505777
G 11433DELTA 01On Numara74331.10.20164122839515662647277
G 11434DELTA 01On Numara74331.10.201628384450515660627277
G 11435DELTA 01On Numara74331.10.201612212851566064727377
G 11436DELTA 01On Numara74331.10.201617212836566062647277
G 11437DELTA 01On Numara74331.10.201612213638394446565764
G 11438DELTA 01On Numara74331.10.20164121728395660647377
G 11439DELTA 01On Numara74331.10.201612212836394657606273
G 11440DELTA 01On Numara74331.10.20164122139505156727377
G 11441DELTA 01On Numara74331.10.20164383944465051626477
G 11442DELTA 01On Numara74331.10.20164172128384456626477
G 11443DELTA 01On Numara74331.10.201621283944465056576062
G 11444DELTA 01On Numara74331.10.201621383946505657607273
G 11445DELTA 01On Numara74331.10.20164172138394651647277
G 11446DELTA 01On Numara74331.10.201612212836395051606477
G 11447DELTA 01On Numara74331.10.201617213638394450565760
G 11448DELTA 01On Numara74331.10.201612212838394650516064
G 11449DELTA 01On Numara74331.10.201628363944505660626473
G 11450DELTA 01On Numara74331.10.20164213639516264727377
G 11451DELTA 01On Numara74331.10.20164121721384446567273
G 11452DELTA 01On Numara74331.10.201612172838505162647277
G 11453DELTA 01On Numara74331.10.20164123638465051576277
G 11454DELTA 01On Numara74331.10.20164283638505764727377
G 11455DELTA 01On Numara74331.10.20164283844505160627273
G 11456DELTA 01On Numara74331.10.20164122146515657627273
G 11457DELTA 01On Numara74331.10.20164383946505157607377
G 11458DELTA 01On Numara74331.10.20164212838505657606277
G 11459DELTA 01On Numara74331.10.201612172139465051566062
G 11460DELTA 01On Numara74331.10.20164121721364651566072
G 11461DELTA 01On Numara74331.10.201612173839466062727377
G 11462DELTA 01On Numara74331.10.201612213839446062727377
G 11463DELTA 01On Numara74331.10.201617383944505657607277
G 11464DELTA 01On Numara74331.10.201612173846515760627277
G 11465DELTA 01On Numara74331.10.20164123638505156626472
G 11466DELTA 01On Numara74331.10.201612172138395157727377
G 11467DELTA 01On Numara74331.10.201612173638515657647277
G 11468DELTA 01On Numara74331.10.201621364446515760727377
G 11469DELTA 01On Numara74331.10.201621283638444657626472
G 11470DELTA 01On Numara74331.10.20164122136394451627277
G 11471DELTA 01On Numara74331.10.201617283638394650576073
G 11472DELTA 01On Numara74331.10.201612212839465156576272
G 11473DELTA 01On Numara74331.10.201617283944515660647273
G 11474DELTA 01On Numara74331.10.20164283638505162647377
G 11475DELTA 01On Numara74331.10.20164123839445660626472
G 11476DELTA 01On Numara74331.10.201612213639444651566477
G 11477DELTA 01On Numara74331.10.201612173946505156627273
G 11478DELTA 01On Numara74331.10.201617283839465051576472
G 11479DELTA 01On Numara74331.10.201628383944465057627277
G 11480DELTA 01On Numara74331.10.201617212838465056576264
G 11481DELTA 01On Numara74331.10.201612173944465760626472
G 11482DELTA 01On Numara74331.10.201612212836394446515662
G 11483DELTA 01On Numara74331.10.20164174446516064727377
G 11484DELTA 01On Numara74331.10.20164172128385057607273
G 11485DELTA 01On Numara74331.10.201612172838394651565777
G 11486DELTA 01On Numara74331.10.201612172138394651566064
G 11487DELTA 01On Numara74331.10.201617213639505162647273
G 11488DELTA 01On Numara74331.10.20164213644465051576264
G 11489DELTA 01On Numara74331.10.20164283644505760626472
G 11490DELTA 01On Numara74331.10.20164123644465056606264
G 11491DELTA 01On Numara74331.10.201612173644505160647377
G 11492DELTA 01On Numara74331.10.201617283646505660647377
G 11493DELTA 01On Numara74331.10.20164122839465157606273
G 11494DELTA 01On Numara74331.10.20164213944465051606472
G 11495DELTA 01On Numara74331.10.20164212838444650647377
G 11496DELTA 01On Numara74331.10.20164122839444650647377
G 11497DELTA 01On Numara74331.10.201621283644465051566472
G 11498DELTA 01On Numara74331.10.201621383944465760627273
G 11499DELTA 01On Numara74331.10.20164122136383950566472
G 11500DELTA 01On Numara74331.10.20164173639444650576273
G 11501DELTA 01On Numara74331.10.201612173944465051607277
G 11502DELTA 01On Numara74331.10.20164122128364650516073
G 11503DELTA 01On Numara74331.10.20164172136444651606264
G 11504DELTA 01On Numara74331.10.20164123839515657627273
G 11505DELTA 01On Numara74331.10.20164122136385156607377
G 11506DELTA 01On Numara74331.10.201612383950565760647273
G 11507DELTA 01On Numara74331.10.201612213844505164727377
G 11508DELTA 01On Numara74331.10.201612173644505157607377
G 11509DELTA 01On Numara74331.10.20164122838394456577377
G 11510DELTA 01On Numara74331.10.201612283644465760647273
G 11511DELTA 01On Numara74331.10.20164212838444651566062
G 11512DELTA 01On Numara74331.10.20164213839505660647377
G 11513DELTA 01On Numara74331.10.201636394650565762727377
G 11514DELTA 01On Numara74331.10.20164173844505160647277
G 11515DELTA 01On Numara74331.10.20164172836383944505777
G 11516DELTA 01On Numara74331.10.20164172836383944466072
G 11517DELTA 01On Numara74331.10.201612213638394656576264
G 11518DELTA 01On Numara74331.10.201612173944465160626473
G 11519DELTA 01On Numara74331.10.201612383946515662647377
G 11520DELTA 01On Numara74331.10.20164394451576062647277
G 11521DELTA 01On Numara74331.10.201612173638394451576073
G 11522DELTA 01On Numara74331.10.201612172139465657647377
G 11523DELTA 01On Numara74331.10.201612212836394451576473
G 11524DELTA 01On Numara74331.10.201612283844465056576064
G 11525DELTA 01On Numara74331.10.201612172839445156577377
G 11526DELTA 01On Numara74331.10.201612213638394650515672
G 11527DELTA 01On Numara74331.10.201612174446505156606272
G 11528DELTA 01On Numara74331.10.201612172128465057627377
G 11529DELTA 01On Numara74331.10.20164122128363844505173
G 11530DELTA 01On Numara74331.10.20164283638445056626473
G 11531DELTA 01On Numara74331.10.20164172138445051577377
G 11532DELTA 01On Numara74331.10.20164283944505660647277
G 11533DELTA 01On Numara74331.10.201621444650515657627277
G 11534DELTA 01On Numara74331.10.20164172838444650566077
G 11535DELTA 01On Numara74331.10.201617213850515657626473
G 11536DELTA 01On Numara74331.10.20164172138505662647273
G 11537DELTA 01On Numara74331.10.20164122838394450566062
G 11538DELTA 01On Numara74331.10.20164173950515760626472
G 11539DELTA 01On Numara74331.10.20164122138465056606273
G 11540DELTA 01On Numara74331.10.20164122846515660647277
G 11541DELTA 01On Numara74331.10.20164121728363844606472
G 11542DELTA 01On Numara74331.10.20164122138445051576273
G 11543DELTA 01On Numara74331.10.20164394446505660647377
G 11544DELTA 01On Numara74331.10.201628363850565762647273
G 11545DELTA 01On Numara74331.10.20164122136515660626472
G 11546DELTA 01On Numara74331.10.201612172836383950606264
G 11547DELTA 01On Numara74331.10.20164121721283844576072
G 11548DELTA 01On Numara74331.10.20164172139444656607277
G 11549DELTA 01On Numara74331.10.201612284650565764727377
G 11550DELTA 01On Numara74331.10.201617283944505660647277
G 11551DELTA 01On Numara74331.10.20164172844566064727377
G 11552DELTA 01On Numara74331.10.20164121738394446647377
G 11553DELTA 01On Numara74331.10.20164121728394460626473
G 11554DELTA 01On Numara74331.10.20164212844465660727377
G 11555DELTA 01On Numara74331.10.20164172136385051566073
G 11556DELTA 01On Numara74331.10.20164213644505657606264
G 11557DELTA 01On Numara74331.10.20164283839445657626477
G 11558DELTA 01On Numara74331.10.20164121721384657627377
G 11559DELTA 01On Numara74331.10.20164212844565760647377
G 11560DELTA 01On Numara74331.10.201612173944565760727377
G 11561DELTA 01On Numara74331.10.201612363844465062727377
G 11562DELTA 01On Numara74331.10.201612172139465057626473
G 11563DELTA 01On Numara74331.10.20164213639445157606472
G 11564DELTA 01On Numara74331.10.201612283644465051607273
G 11565DELTA 01On Numara74331.10.20164172836565762647377
G 11566DELTA 01On Numara74331.10.20164283844465056627273
G 11567DELTA 01On Numara74331.10.20164363839445160627377
G 11568DELTA 01On Numara74331.10.20164212846515660626473
G 11569DELTA 01On Numara74331.10.20164213644566062647377
G 11570DELTA 01On Numara74331.10.20164122136395051606277
G 11571DELTA 01On Numara74331.10.20164172136383951576473
G 11572DELTA 01On Numara74331.10.201612363839445657627273
G 11573DELTA 01On Numara74331.10.20164283638394451576272
G 11574DELTA 01On Numara74331.10.20164121728384446566277
G 11575DELTA 01On Numara74331.10.20164123844515762647273
G 11576DELTA 01On Numara74331.10.201612172838445660626472
G 11577DELTA 01On Numara74331.10.201621283646566264727377
G 11578DELTA 01On Numara74331.10.201617212836515760647273
G 11579DELTA 01On Numara74331.10.20164283638444651607377
G 11580DELTA 01On Numara74331.10.201612172139445051626472
G 11581DELTA 01On Numara74331.10.201621394450515660626477
G 11582DELTA 01On Numara74331.10.20164123638444650516077
G 11583DELTA 01On Numara74331.10.201639444651606264727377
G 11584DELTA 01On Numara74331.10.20164363944465057626477
G 11585DELTA 01On Numara74331.10.20164123639465056576073
G 11586DELTA 01On Numara74331.10.20164363944515762727377
G 11587DELTA 01On Numara74331.10.20164121721364456606473
G 11588DELTA 01On Numara74331.10.201617212836394650567377
G 11589DELTA 01On Numara74331.10.20164213638395157607377
G 11590DELTA 01On Numara74331.10.201628363946515760627273
G 11591DELTA 01On Numara74331.10.201621465156576264727377
G 11592DELTA 01On Numara74331.10.20164121728395051577273
G 11593DELTA 01On Numara74331.10.201617212838465057647377
G 11594DELTA 01On Numara74331.10.201621283638565760627273
G 11595DELTA 01On Numara74331.10.201612173638394446566062
G 11596DELTA 01On Numara74331.10.20164121721365051606477
G 11597DELTA 01On Numara74331.10.201612363839465157607277
G 11598DELTA 01On Numara74331.10.20164122128444657606264
G 11599DELTA 01On Numara74331.10.20164121736384446507273
G 11600DELTA 01On Numara74331.10.20164212836384451566072
G 11601DELTA 01On Numara74331.10.201617213639465660647277
G 11602DELTA 01On Numara74331.10.20164213646505162647277
G 11603DELTA 01On Numara74331.10.201612173639444651606273
G 11604DELTA 01On Numara74331.10.201621363844505660647377
G 11605DELTA 01On Numara74331.10.20164172838444650516072
G 11606DELTA 01On Numara74331.10.20164172838465056576272
G 11607DELTA 01On Numara74331.10.20164121728394450515762
G 11608DELTA 01On Numara74331.10.20164213638394450627277
Önemli Not: Bu sistem için oluşturulmuş olan tahmin kolonları sistemin önümüzdeki hafta için yaptığı tüm tahminler içinden rasgele olarak seçilmiş olan bir kısım tahminleri göstermektedir. Gösterilen tahminlerin dışında bir çok tahmin kolonuda bulunmaktadır. Bu tahminlerin dağınık seçilmesinin amacı, her kullanıcımıza aynı sistemin farklı tahminlerinin gösterilerek iki veya daha fazla kişinin aynı kolonları oynama şanslarını azaltmak için yapılmaktadır.


ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.