Lototurkiye

On Numara OYUNU İÇİN DELTA 01 TAHMİN SİSTEMİNDEN SEÇİLEN 100 KOLON

Tahmin NoSistem AdıOyun AdıTahmin HaftasıTahmin TarihiTahmin Topları
E 14151DELTA 01On Numara7172.5.2016472326363948575968
E 14152DELTA 01On Numara7172.5.20163192839575966686973
E 14153DELTA 01On Numara7172.5.20167192123283336597280
E 14154DELTA 01On Numara7172.5.20164212836394857596872
E 14155DELTA 01On Numara7172.5.2016342126283348576872
E 14156DELTA 01On Numara7172.5.20163212333363948596880
E 14157DELTA 01On Numara7172.5.2016472126284859666980
E 14158DELTA 01On Numara7172.5.20167192839575968727380
E 14159DELTA 01On Numara7172.5.20167212326485966687380
E 14160DELTA 01On Numara7172.5.2016341921232639596680
E 14161DELTA 01On Numara7172.5.2016342326283339576872
E 14162DELTA 01On Numara7172.5.20163232833363957697280
E 14163DELTA 01On Numara7172.5.20163192336485768697273
E 14164DELTA 01On Numara7172.5.2016472133395759666973
E 14165DELTA 01On Numara7172.5.2016342136575966686980
E 14166DELTA 01On Numara7172.5.20163192123263339486972
E 14167DELTA 01On Numara7172.5.2016371926334857687380
E 14168DELTA 01On Numara7172.5.2016342628333639576872
E 14169DELTA 01On Numara7172.5.2016372133394859667273
E 14170DELTA 01On Numara7172.5.2016472326575966727380
E 14171DELTA 01On Numara7172.5.201634726364866687280
E 14172DELTA 01On Numara7172.5.201634719485966697280
E 14173DELTA 01On Numara7172.5.2016371923263648666973
E 14174DELTA 01On Numara7172.5.2016372128333639577280
E 14175DELTA 01On Numara7172.5.2016472636395966686973
E 14176DELTA 01On Numara7172.5.20164192126333948577380
E 14177DELTA 01On Numara7172.5.20163212326364859697280
E 14178DELTA 01On Numara7172.5.2016342123263339576680
E 14179DELTA 01On Numara7172.5.20167192136394857697280
E 14180DELTA 01On Numara7172.5.20167212328576668697273
E 14181DELTA 01On Numara7172.5.201621233336394857666873
E 14182DELTA 01On Numara7172.5.20164192128333639686973
E 14183DELTA 01On Numara7172.5.20167192339575966686973
E 14184DELTA 01On Numara7172.5.20167192123283959666973
E 14185DELTA 01On Numara7172.5.2016471926333657666872
E 14186DELTA 01On Numara7172.5.201634719263639485766
E 14187DELTA 01On Numara7172.5.2016372628335759697380
E 14188DELTA 01On Numara7172.5.201634728333968727380
E 14189DELTA 01On Numara7172.5.2016472123363948667280
E 14190DELTA 01On Numara7172.5.20167192126333659667380
E 14191DELTA 01On Numara7172.5.201634721232836485773
E 14192DELTA 01On Numara7172.5.2016372628333639686973
E 14193DELTA 01On Numara7172.5.2016372333363948686980
E 14194DELTA 01On Numara7172.5.2016471926394868697280
E 14195DELTA 01On Numara7172.5.20163192133485966686973
E 14196DELTA 01On Numara7172.5.20164212326485966686980
E 14197DELTA 01On Numara7172.5.201634721283336394872
E 14198DELTA 01On Numara7172.5.2016471921333639597380
E 14199DELTA 01On Numara7172.5.2016371923283657667273
E 14200DELTA 01On Numara7172.5.2016471921232636396980
E 14201DELTA 01On Numara7172.5.201619212833364859666880
E 14202DELTA 01On Numara7172.5.201619212628334857697273
E 14203DELTA 01On Numara7172.5.201634721232848576873
E 14204DELTA 01On Numara7172.5.2016371921283648575980
E 14205DELTA 01On Numara7172.5.20164192123334857596873
E 14206DELTA 01On Numara7172.5.20164212833364859687380
E 14207DELTA 01On Numara7172.5.20164283639485759666869
E 14208DELTA 01On Numara7172.5.201634721333948666873
E 14209DELTA 01On Numara7172.5.2016372128336668697280
E 14210DELTA 01On Numara7172.5.2016372128333948575968
E 14211DELTA 01On Numara7172.5.2016472128363959667380
E 14212DELTA 01On Numara7172.5.20164192123283948596972
E 14213DELTA 01On Numara7172.5.2016471921232666697380
E 14214DELTA 01On Numara7172.5.2016372123363948666980
E 14215DELTA 01On Numara7172.5.201634719394857687380
E 14216DELTA 01On Numara7172.5.20167232648575969727380
E 14217DELTA 01On Numara7172.5.2016342333363948576673
E 14218DELTA 01On Numara7172.5.201634719234857667280
E 14219DELTA 01On Numara7172.5.2016342326334857686973
E 14220DELTA 01On Numara7172.5.20167193339485759667273
E 14221DELTA 01On Numara7172.5.201634726283336596869
E 14222DELTA 01On Numara7172.5.2016342833363966697380
E 14223DELTA 01On Numara7172.5.2016372126395759687380
E 14224DELTA 01On Numara7172.5.201621232633365766697280
E 14225DELTA 01On Numara7172.5.201621232628394859686972
E 14226DELTA 01On Numara7172.5.20163192123263357697273
E 14227DELTA 01On Numara7172.5.2016471921232833363969
E 14228DELTA 01On Numara7172.5.20167192126395966697273
E 14229DELTA 01On Numara7172.5.201634719212848597273
E 14230DELTA 01On Numara7172.5.2016471923335766686972
E 14231DELTA 01On Numara7172.5.2016472328395759667380
E 14232DELTA 01On Numara7172.5.20163192126394859687280
E 14233DELTA 01On Numara7172.5.20163212326363957596980
E 14234DELTA 01On Numara7172.5.2016371921232659687280
E 14235DELTA 01On Numara7172.5.20164212628333639485766
E 14236DELTA 01On Numara7172.5.2016342126335966687280
E 14237DELTA 01On Numara7172.5.2016472326333957596972
E 14238DELTA 01On Numara7172.5.2016371928335759686973
E 14239DELTA 01On Numara7172.5.2016371921283336577273
E 14240DELTA 01On Numara7172.5.20167212833364866687280
E 14241DELTA 01On Numara7172.5.201619212628575966686980
E 14242DELTA 01On Numara7172.5.2016472123263639687280
E 14243DELTA 01On Numara7172.5.2016371921233336485759
E 14244DELTA 01On Numara7172.5.20163192126283357697380
E 14245DELTA 01On Numara7172.5.20164192123394857596973
E 14246DELTA 01On Numara7172.5.20167192133394859667273
E 14247DELTA 01On Numara7172.5.20164192128336668727380
E 14248DELTA 01On Numara7172.5.20167192123262833395973
E 14249DELTA 01On Numara7172.5.20163212328333648596680
E 14250DELTA 01On Numara7172.5.20163192128365966697273
Önemli Not: Bu sistem için oluşturulmuş olan tahmin kolonları sistemin önümüzdeki hafta için yaptığı tüm tahminler içinden rasgele olarak seçilmiş olan bir kısım tahminleri göstermektedir. Gösterilen tahminlerin dışında bir çok tahmin kolonuda bulunmaktadır. Bu tahminlerin dağınık seçilmesinin amacı, her kullanıcımıza aynı sistemin farklı tahminlerinin gösterilerek iki veya daha fazla kişinin aynı kolonları oynama şanslarını azaltmak için yapılmaktadır.


ÖNEMLİ UYARI: LotoTurkiye Sitesi Maliye Bakanlığınca yayımlanan "SANAL ORTAMDA OYNATILAN TALİH OYUNLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" yönetmeliğe uygun yayın yapmaktadır. Sitemiz Sanal ortamda oyun oynatmamakta ve sanal ortamda oyun oynatan gerçek ve tüzel kişilerin ilan ve reklamlarını yayınlamamaktadır. Sitemiz loto sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirildiği ücretsiz halka açık bir sitedir.